Õpi tõde, seejärel rakenda see ellu

Avaldatud 8.4.2018, rubriik Päeva sõna

Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Psalmid 119:11

Uuri Sõna, mille Jumal oma tarkuses, armastuses ja headuse on teinud nii selgeks ja lihtsaks. Johannese evangeeliumi 6. peatükis on räägitud, mida tähendab Sõna uurimine. Pühakirjas ilmutatud põhimõtted tuleb hinges omaks võtta. Me peame Jumala Sõna sööma, see tähendab, me ei tohi selle eeskirjadest kõrvale kalduda. Me peame selle tõed rakendama igapäevaellu ja mõistma jumalakartuse saladusi.

Palveta Jumala poole. Suhtle Temaga. Katsu läbi Jumala tahtmine, nagu see, kes taotleb igavest elu ja kes peab Tema tahet tundma. Sa saad ilmutada tõde ainult sellisena, nagu sa seda Kristuses tunned. Sa pead Tema sõnad vastu võtma ja omandama, need peavad saama osaks sinust. Seda on mõeldud Jumala Poja liha söömise ja vere joomisega. Sa pead elama igast sõnast, mis lähtub Jumala suust, see tähendab, mida Jumal on ilmutanud. Kõike ei ole ilmutatud, me ei taluks niisugust ilmutus. Kuid Jumal on ilmutanud kõik, mida on lunastuseks vaja. Me ei tohi inimeste arvamuste nimel Tema Sõna hüljata.

Omanda Jumala kogemuslik tundmine Kristuse iket kandes. Ta annab tarkust tasastele ja alandlikele, võimaldab neil aru saada, mis on tõde, valgustab selle põhjusi ja argumente ning näitab konkreetsete tegude tagajärgi. Püha Vaim õpetab Pühakirja uurijaid otsustama kõigi asjade üle õiguse, tõe ja õigluse standardi alusel. Jumalik ilmutus varustab neid teadmistega, mida nad vajavad. …

Võta Piibel oma nõuandjaks. Sinu teadmised sellest kasvavad kiiresti, kui hoiad mõistuse maailma rämpsust vabana. Mida enam sa Piiblit uurid, seda sügavam on sinu Jumala tundmine. Tema Sõna tõed kirjutatakse sulle hinge nii, et neist jääb kustutamatu jäljend. …

Jumala Sõna uurimisest ei saa kasu ainult uurijad ise. Nende uurimine on eluks ja päästeks kõigile, kellega nad suhtlevad. Nad tunnevad püha kohustust saadud teadmisi jagada. Nende elus ilmnevad abi ja jõud, mida nad saavad osadusest Sõnaga. … Niisuguste kohta saab Issand Jeesus tõepoolest öelda: „Te olete Jumala kaastöölised.“ − „Counsels on Health“, lk 370−372.

Jaga Facebookis