Jumala autoriteedi märk

Avaldatud 10.5.2018, rubriik Päeva sõna

Ja su omad ehitavad üles muistsed varemed, sa taastad endiste põlvede alusmüürid; sind nimetatakse „lõhutud müüride parandajaks“, „teeradade käidavaks tegijaks“. Jesaja 58:12

Hingamispäev on kuldne lüli, mis ühendab Jumala ja Tema rahva. Kuid hingamispäevakäsku on rikutud. Jumala püha päeva on teotatud. Hinga­mis­päev on patuse inimese poolt oma kohalt kistud ning selle asemele on tõstetud tavaline tööpäev. Seadusesse on lõhutud auk ning see tuleb parandada. Tõeline hingamispäev tuleb tõsta selle õigusjärgsele positsioonile Jumala puhkepäevana.

Jesaja raamatu 58. peatükis on kirjeldatud tööd, mida Jumala rahvas peab tegema. Nad peavad tõstma seaduse kõrgele ja muutma selle austusväärseks, ehitama üles selle varemed ja taastama paljude põlvkondade alusmüürid. Neile, kes seda tööd teevad, ütleb Jumal: „Ja su omad ehitavad üles muistsed varemed, sa taastad endiste põlvede alusmüürid; sind nimetatakse „lõhutud müüride parandajaks“, „teeradade käidavaks tegijaks“. Kui sa hingamispäeval seisatad ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja Issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi omakasu ega kõnele tühje sõnu, siis sa tunned rõõmu Issandast: mina viin sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, Issanda suu on rääkinud.“ (salmid 12−14)

Hingamispäeva küsimus on peateema suures lõplikus konfliktis, milles on oma osa kogu maailmal. Inimesed on austanud Saatana põhimõtteid ja eelistanud neid taevaid valitsevatele põhimõtetele. Nad on aktsepteerinud võltshingamispäeva, mille Saatan on tõstnud esile oma autoriteedi märgina. Kuid Jumal on pannud oma kuninglikule nõudmisele oma pitseri. Iga hingamispäeva institutsioon (nii õige kui ka vale) kannab selle autori nime, kustutamatut märki, mis näitab kummagi autoriteeti. Meie ülesanne on juhtida inimesed seda mõistma. Me peame neile näitama, et see, kas nad kannavad Jumala riigi märki või vastuhaku kuningriigi märki, on eluliselt tähtis, sest nad tunnistavad end selle riigi alamaks, mille märki nad kannavad. Jumal on kutsunud meid jalge alla tallatud hingamispäeva lippu kõrgele tõstma. Kui oluline on siis, et meie eeskuju hingamispäeva pidamisel oleks õige. − „Testimonies for the Church“, 6. kd, lk 351−353.

Jaga Facebookis