Jumala praktikandid

Avaldatud 10.12.2019, rubriik Päeva sõna

Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks. 2. Peetruse 1:3, 4

Põhiline uskumus nr 22: „Kristlik käitumine: meid on kutsutud olema jumalakartlik rahvas, kes mõtleb ja tegutseb kooskõlas taeva põhimõtetega. Et Jumala Vaim saaks meis taas luua meie Issanda iseloomu, tegeleme me vaid nende asjadega, mis edendavad Kristuse-sarnast puhtust, tervist ja rõõmu meie elus. See tähendab, et meie lõbustused ja meelelahutused peaksid olema kooskõlas kristliku maitse ja kauniduse kõrgeimate standarditega.“

„Jumaliku loomuse osaliseks.“ Mõnes tõlkes on „saada osa jumalikust loomusest“. Piiblitõlkes The Message öeldakse selle kohta „Jumala elus osalemine“. Kas sa oled kunagi tõeliselt selle tõotuse vapustavuse peale mõelnud? See tähendab ju, et sina ja mina võime osa saada Jumala täiuslikkusest!

Kuidas? „Kallite ja suurte tõotuste“ kaudu.

Liiga sageli juhtub nii, et kui hakkame rääkima kristlikust käitumisest, siis ükskõik kui tugevalt me ei rõhutaks armu kõigis teistes asjades, on meil äkitselt vaimusilmas nimekiri koos kastikestega, mis ootavad äramärkimist. Tee seda, ära tee seda, ole selle asjaga ettevaatlik. Me vaidleme, missugused filmid, missugused mängud ja missugune soeng. Aga mida Jumal sel ajal kurvastusega ära märkima peab? Vaidlemise!

„Jumalakartlik rahvas, kes mõtleb ja tegutseb kooskõlas taeva põhimõtetega!“ Selleks on vaja saada osa jumalikust loomusest, millest meie tänane kirjakoht räägib. Ja see saab tulla üksnes siis, kui Vaim elab meis ja „taasloob meie Issanda iseloomu“.

Selleks on vaja iga päev veeta aega Jeesuse jalge ees. Mis veelgi keerulisem, see nõuab iga päev aega, et käia ja töötada koos Jeesusega. Kui viskame minema nimekirjad ja praktiseerime armastust, siis leiame, et meil on aina enam soovi saada taeva praktikantideks, kes õpivad kandma Tema iket, mitte enda odavaid imitatsioone.

Ja siis leiame „sarnast puhtust, tervist ja rõõmu“.

Kes sellele vastu vaidleks?

Hea Ikkemeister, ma soovin visata oma ikke minema ja kanda Sinu oma! Näita mulle palun täna ja iga päev, kuidas seda teha!

Jaga Facebookis