Võltshingamispäev kui väär teetähis

Avaldatud 11.5.2018, rubriik Päeva sõna

Ja sina räägi Iisraeli lastega ning ütle: Te peate kindlasti pidama mu hingamispäevi, sest see on tähiseks minu ja teie vahel, teadmiseks põlvest põlve, et mina olen Issand, kes teid pühitseb. 2. Moosese 31:13

Issand on selgelt tähistanud tee Jumala linna, kuid suur ärataganeja on muutnud seda teetähist ja pannud üles väära − võltshingamispäeva. Ta ütleb: „Ma tegutsen Jumalale risti vastupidiste eesmärkide nimel. Ma annan oma volitatud esindajale, seadusevastasele inimesele, võimu lõhkuda maha Jumala mälestusmärk, seitsmenda päeva hingamispäev. Nii näitan ma maailmale, et päev, mille Jumal pühitses ja õnnistas, on muudetud. See päev ei tohi inimeste meeltes elavana püsida. Ma kustutan mälestuse sellest. Ma panen selle asemele päeva, millel ei ole taeva volitusi, päeva, mis ei saa olla märgiks Jumala ja Tema rahva vahel.

Ma juhin inimesed, kes selle päeva vastu võtavad, omistama sellele pühaduse, mille Jumal andis seitsmendale päevale. Ma tõstan end oma asemiku kaudu kõrgele. Esimest päeva tuleb ülistada ja protestantlik maailm võtab selle võltshingamispäeva tõelisena vastu. Jumala sisseseatud hingamispäeva mitte pidades muudan ma Tema seaduse põlastusväärseks. Ma panen sõnad „tähiseks minu ja teie vahel, teadmiseks põlvest põlve“ oma hingamispäeva teenima. Nii saab maailm minu omaks. Minust saab maa valitseja, maailma vürst. Ma kontrollin oma võimu all olevaid inimesi nii, et Jumala hingamispäevast saab põlguse objekt.“ …

Seadusevastane inimene on sisse seadnud väärhingamispäeva ning end kristlikuks nimetav maailm on selle paavstluse sünnitise omaks võtnud ja keeldub Jumalale kuuletumast. Nii juhib Saatan inimesed pelgulinna suhtes vastupidises suunas ning seda teed kasutavad rahvahulgad näitavad, et Aadam ja Eeva pole ainsad, kes uskusid kavala vaenlase sõnu.

Kõige hea vaenlane on teetähise ümber pööranud, nii et see osutab sõnakuulmatuse teele kui õnne teele. − „The Seventh-day Adventist Bible Commentary“, „Ellen G. White Comments“, 4. kd, lk 1171, 1172.

Jaga Facebookis