Säravad vääriskivid Tema krooni jaoks

Avaldatud 11.12.2019, rubriik Päeva sõna

Teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine ega kuldkeede kandmine ega rõivad, mida te kannate, vaid selleks olgu varjul olev südame-inimene, tasase ja vaikse vaimu kadumatuse ilus, mis on Jumala silmis palju väärt. 1. Peetruse 3:3, 4

Põhiline uskumus nr 22: „Kristlik ülalpidamine: tunnustades kultuurilisi erinevusi peab meie riietus olema lihtne, vooruslik ja korralik − sobiv neile, kelle tõeline ilu ei seisne välises ehtes, vaid tasase ja vaikse vaimu kadumatus ilus.“

Ma arvan, et Peetrus oleks hämmastunud, kui ta teaks, et kveekerid, amišid ja teised on võtnud selle kirjakoha tähenduseks, et nad peavad kandma ainult vähestes silmatorkamatutes värvides riideid ning et riiete stiil ei tohi moega muutuda. Esimesed metodistid ja adventistid arvasid, et see tähendab „ei ehetele“ ning mõned konservatiivsed kristlased arvavad, et see tähendab, et naised ei tohi kunagi juukseid lõigata ega palmitseda. Ma arvan, et Peetrus ütles, kes inimesed, kes neile üksikasjadele keskenduvad, ei ole kogu tema mõttest aru saanud, mis on see, et välispidine ei ole oluline.

Peetrus teadis, et Jumal oli öelnud Saamuelile, et inimesed võivad vaadata välispidist, kuid Jumal vaatab südamesse. Ta ütles spetsiaalselt, et tõeline ehe on sisemine, vaikne ilu.

Miks on siis üldse oluline, kuidas me riietume või end kaunistame?

Peetrus, kes oli ilmselgelt inimene, teadis ka seda, et inimesed vaatavad välisele. Me tegeleme liiga palju sellega, kuidas me ise välja näeme ja kuidas kõik teised välja näevad. Me raiskame need teised Jumala annid, mida oleme lähemalt uurinud − aja, võimalused, raha, vara, isegi oma võimed − juustele ja riietele! On alles raiskamine!

Me isegi otsustame üksteise väärtuse üle välimuse järgi, samamoodi nagu Saamuel, kui ta arvas, et Taaveti vanim vend peaks kuningaks saama. Ajakirjas Newsweek (26. juuli 2010) on artikkel pealkirjaga „The Beauty Advantage“ („Ilu eelis“), kus tsiteeritakse uurimustööd, mille järgi läheb hea välimusega inimestel koolis paremini ja nad teenivad elus rohkem raha. See tähendab, kui teised peavad meie välimust heaks. Samuti on kohutavaid uurimusi tehtud füüsilise iluga seotud enesehävitusliku sundkäitumise kohta, mis haarab oma võimusesse noori tüdrukuid, eriti lääne ühiskonnas.

Siit küsimus: keda sa tahad oma väärtuse üle otsustama − kas Jumalat või ühiskonda? Kuidas mõjutab sinu vastus sinu isiklikke valikuid täna ja sel nädalal?

Ilu Jumal, Sina pead meid kõiki ilusaks. Sinul on meie pildid külmikul, kui nii võib öelda. Aita mul seda meeles pidada, kui vaatan peeglisse ja tunnen seal nähtu pärast muret! Aita mul eriliselt seda meeles pidada siis, kui otsustan, kui palju aega ja raha oma välimusele kulutada!

Jaga Facebookis