Uuri Sõna objektiivselt ja isiklikult

Avaldatud 14.4.2018, rubriik Päeva sõna

Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva! Psalmid 25:5

Ohtlik on võtta endale toeks lihalik käsivars. Me peame toetuma lõputu jõuga käsivarrele. Jumal on meile seda aastaid ilmutanud. Meie südames peab olema elav usk, me peame sirutuma suuremate teadmiste ja täielikuma valguse poole.

Ära usalda ühegi inimese tarkust ega uurimisi. Mine ise Pühakirja juurde, uuri inspireeritud Sõna alandliku südamega ja jäta kõrvale varem kujunenud arvamused, sest sa ei saa kasu, kui sa ei tule Jumala Sõna juurde nagu laps. Sa pead ütlema: „Kui Jumalal on midagi minu jaoks, siis ma tahan seda. Kui Jumal on andnud ühele või teisele inimesele oma Sõnas tõendid, et teatud asi on tõde, siis annab Ta need ka mulle. Ma suudan leida need tõendid, kui uurin Pühakirja pideva palvega ning ma tean, et ma saan teada, mis on tõde.“

Sa ei tohi kuulutada tõde kui kellegi teise mõistuse saadust, vaid sa pead tegema selle enda omaks. Kui Samaaria naine oli veendunud, et Jeesus on Messias, kiirustas ta oma naabritele ja külaelanikele rääkima. Ta ütles: „Tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud! Kas mitte tema pole Messias?“ Ja nad tulid külast välja Jeesuse juurde. … Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi. Aga naisele nad ütlesid: „Me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma Päästja.“ [Johannese 4:29, 30, 41, 42]

Me peame rajama šahti sügavale tõemaardlasse. Te võite asju kahtluse alla seada nii ise kui ka teistega koos, aga ainult siis, kui teete seda õiges meelsuses. Liiga sageli on oma mina suur ja kohe, kui uurimine algab, ilmneb ebakristlik meelsus. Selle üle Saatan rõõmustab, kuid me peame alandliku südamega uurima iseenda jaoks, mis on tõde. Tuleb aeg, mil meid eraldatakse ja hajutatakse ning igaüks meist peab jääma ilma sama kalli usuga inimeste osaduse eesõigusest. Kuidas sa jääd püsima, ilma et Jumal oleks sinu kõrval ja sa teaksid, et Tema juhib ja õpetab sind? Alati kui hakkame Piibli tõde uurima, tuleb Õpetaja meie juurde. Issand ei jäta laeva hetkekski asjatundmatu lootsi juhtida. Me võime saada korraldused oma pääste Kaptenilt. − The Review and Herald, 25. märts 1890.

Jaga Facebookis