Kuula Sõna kaudu Kristuse häält

Avaldatud 17.4.2018, rubriik Päeva sõna

Jeesus aga vastas neile: „Te eksite, kuna ei tunne pühi kirju ega Jumala väge.“ Matteuse 22:29

Jumala hääl kõneleb Tema Sõna kaudu. Me kuuleme paljusid hääli, kuid Kristus on käskinud meil olla ettevaatlik nende suhtes, kes ütlevad: „Siin on Kristus“ või „Seal on Kristus“. Kuidas me saame siis teada, et neil ei ole tõde, kui me ei võrdle kõike Pühakirjaga? Kristus on hoiatanud meid valeprohvetite eest, kes tulevad Tema nimel ja väidavad, et nad on Kristus.

Kui sa nüüd võtad seisukoha, et sul ei ole oluline iseenda jaoks Pühakirja uurida, siis on sul oht nende õpetuste tõttu eksiteele sattuda. Kristus on öelnud, et kohtupäeval on inimklass, kes ütleb: „Issand, Issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?“ Kuid Kristus vastab neile: „Minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad.“ [Matteuse 7:22, 23]

Nüüd tahame teada, mis on patt: see on Jumala seaduse rikkumine. See on ainus Pühakirjas antud definitsioon. Seepärast mõistame, et need, kes väidavad, et neid juhib Jumal, kuid eemalduvad Temast ja Ta seadusest, ei uuri Pühakirja. Aga Issand juhib oma rahvast, sest Ta ütleb, et Tema lambad järgnevad Talle, kui kuulevad tema häält, ent võõrale nad ei järgne. Niisiis tuleb meil põhjalikult Pühakirja mõista. Ja meil ei ole vaja uurida, kas teistel on tõde, sest see on näha nende iseloomust.

Tuleb aeg, mil Saatan teeb imetegusid otse sinu pilgu all ja nimetab end Kristuseks. Kui sinu jalad ei toetu kindlalt Jumala tõele, siis viiakse sind sinu aluselt minema. Sinu ainus julgeolek on otsida tõde nagu peidetud varandust. Kaeva tõde otsides nii, nagu kaevaksid maa seest aaret otsides. Pane Jumala Sõna − Piibel − oma taevase Isa ette ja ütle: valgusta mind, õpeta mulle, mis on tõde. Ja kui Tema Püha Vaim tuleb sinu südamesse, et tõde sinu hinge vajutada, ei lase sa tõest niisama lihtsalt lahti. − The Review and Herald, 3. aprill 1888.

Jaga Facebookis