KUSi esimesed adventkoguduse lennu tudengid kaitsesid lõputööd

Avaldatud 14.6.2018

13. juunil kaitsesid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris oma lõputööd adventkoguduse lennu esimesed lõpetajad: Janne Kütimaa ja Priit Keel. Adventkoguduse lend alustas neli aastat tagasi: esimene õppepäev oli 2014. aasta 27. augustil.

Neli aastat tagasi alustanud adventkoguduse lennust lõpetavad tänavu KUSi Janne Kütimaa ja Priit Keel, kelle lõpuaktus on 15. juunil kell 15, kuid kes kaitsesid oma lõputööd 13. juunil.

 

Janne Kütimaa lõputöö

Janne lõputöö kannab pealkirja „Kuidas leida oma lugu?”, tegemist on lõputöö projektiga, mille käigus sündis hingehoidlik kodulehekülg aadressil minulugu.com. Töö teemavaliku kohta ütles Janne, et esialgu oli teemat valida väga keeruline, kuna maailm on teemasid täis ja lõputöö teema peab olema selline, mis huvitab autorit lõpuni ja mille juures kirjutaja ära ei väsiks. „Istusin kodus tugitoolis ja mõtlesin ja palvetasin ja siis valdas mind suur rahu. Ma sain südamesse kaks sõna: oma lugu,” rääkis Janne. Töö kasvas sammhaaval ja kohe alguses ei olnud selge, kuhu seda teemat uurides välja jõutakse. Janne lähenes inimesele kui tekstile, loole kui tunnistusele ja inimese loole kui ressursile jumalariigi töös.

Kuna töö kirjutamise käigus tehti ka videoid, oli need tarvis kuskile riputada ja nõnda tekkis lõputöö projekti raames kodulehekülg. „Koduleht on hingehoidlik platvorm, mida võib kasutada töös kristlaste ja mittekristlastega, nii gruppidega kui isiklikult. Seal on küsimusi, mida saab kasutada hingehoidlikus töös või inimene ise endaga. Hingehoidlikud teemad on lahti harutatud mitme erineva kandi pealt, millega inimene võiks kokku puutuda,” tutvustas Janne lehe sisu. „Materjal kodulehel rajaneb minu peamistel allikatel, keda ma töös kasutasin: kaks pastorit, kaks psühholoogi ja üks psühhoterapeut. Nende materjalidest olen võtnud selle, mis mulle tundus, et haakub omavahel ja mida võiks kombineerida. Toetun tugevalt nende teooriatele,” rääkis Janne.

Kodulehel on ka väike raamaturiiul, kuhu edasipidi koguneb raamatuid, mida saab lugeda, ja mõtteterade koht. „Blogi on ka, kuid seda ei ole jõudnud veel pidama hakata,” lisas ta.

Koduleht on saanud palju toetust professionaalidelt: psühholoogidelt, pastoritelt ja hingehoidjatelt, aga ka tavalistelt huvilistelt. „Alguses oli mõte teha koduleht lõputööks, aga üha enam näen, kui palju kasvupotentsiaali sellel on. Oma töös ja suhtlemisel olen puutunud kokku inimestega, nii kristlaste kui mittekristlastega, kellel on hinges palju sõlmi, mis on lahendamata ja mis mõjutavad nende elu igapäevaselt. Hingehoiu ja teatud asjadele mõtlemise ja läbitöötamise kaudu on võimalik vabaneda, terveneda, leida lootust. Sellelt kodulehelt võiks leida tuge see, kes seda vajab.”

Janne töö juhendaja oli Mervi Kalmus, retsensent kristlasest psühholoog ja pereterapeut Karita Kibuspuu. „Kaitsmisel anti mulle palju hüva nõu, kuidas tööd edasi arendada. See projekt on palju suurem kui mina. Kuidas jätkan – see on Jumala kätes. Kindlasti ei ole see üksnes lõputöö, mõnes mõttes on sellest saanud algusetöö. Olen väga tänulik, et see ei jäänud akadeemiliseks tööks, et see jää riiulisse. Inspireeriv on olnud teha midagi praktilist. Mervi oli väga hea juhendaja, tema inspiratsioon motiveeris mind teemaga töötama – see kannustas ja julgustas mind.”

Priit Keele lõputöö

Priit keskendus oma lõputöös konflikti määratlusele ja olemusele, ent eriliselt konflikti olemusele, käsitlusele ja mõjule Eesti adventkoguduses. „Jõudsin oma teemani selle kaudu, et olen ise koguduses mitmete konfliktidega kokku puutunud. Mul oli mõte rohkem teada saada ja uurida, mida konfliktiteema endast kujutab,” rääkis Priit. Oma töö raames tegi Priit küsitluse, milles osales 92 vastust. „Välja tuli, et üle 90% vastanutest on koguduses konfliktiga kokku puutunud. Vastanutest 80% olid lihtliikmed, 13% eri astme juhid: kogudusevanemad, pastorid, piiblitöölised; 7% oli neid, kes käivad koguduses, aga ei ole liikmed. Kõige rohkem vastajaid oli vanused 31–40, nii meeste kui naiste osas,” tutvustas Priit andmete tausta.

Priidu töö koosneb kolmest osast. Esimene osa defineerib konflikti, toob esile käitumisviisid konfliktiolukordades, suhtlemisvead, mis tekitavad konflikte, uurib emotsioonide ja konfliktide seost ning seda, kuidas konflikte lahendada ning osapooli lepitada. Teine osa käsitleb konfliktiolukordi Uues Testamendis: Apostlite tegude 15. ja 1. Korintlastele 1. peatükis. „Vaatasin, kuidas Paulus konfliktidega tegeles. Ta reageeris kohe, kui midagi toimus,” ütles Priit. Lisaks sellele tõi ta oma töös esile neli konfliktolukorda adventkoguduse ajaloost Eestis. Kolmas osa põhineb konfliktianalüüsil ja küsitlusel.

Oma teemavaliku põhjenduse kohta sõnas Priit, et kui inimesed kuulevad konfliktist, siis tekitab see tavaliselt negatiivse tunde. „Paljud vastajad tõid välja selle, et konflikt on isegi positiivne, et ilma konfliktita kogudus edasi ei liigu. Konflikt iseenesest ei ole negatiivne, negatiivseks muutub ta siis, kui sellega valesti tegeletakse või jäetakse üldse tegelemata,” ütles Priit.

Konflikti lahendamise kohta ütles Priit, et konfliktiga tuleb tegeleda, kuid tegelemist mõjutab konflikti osapoolte taust. „Ei ole kõige õigemat asja, tuleb kuskilt pihta hakata. Esimene on rääkimine, et aru saada, mis toimub. Teine on kuulamine, tihtipeale vajataksegi ainult kuulamist. Kolmas on peegeldamine ja neljas lepitamine.”

Priit sõnas, et sai oma tööst palju isiklikult kasu ja väljendas lootust, et ehk on see teistelegi kasuks.

Priidu lõputöö juhendaja oli Andres Ploompuu, retsensent baptisti koguduse vaimulik, filosoofiadoktor Toivo Pilli.

Pikemat intervjuud Janne ja Priiduga saab lugeda juuli Meie Ajas.

Priidu lõputöö.

Janne lõputöö. 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat