Tallinna kogudus osales vanalinna päevade sisustamisel

Avaldatud 3.6.2019

Möödunud nädalavahetusel olid Tallinnas vanalinna päevad, mille raames Tallinna I kogudus korraldas hingamispäeval avatud uste päeva ja pidas pühapäeval Raekoja platsil linnarahvale jumalateenistuse.

Lahtiste uste päev 1. juunil

Vanalinna päevade ajal on varemgi lahtiste uste päevast osa võetud. Laupäev ongi vanalinna päevade kirikute päev, kui inimesed saavad külastada erinevaid kirikuid ning koguda templeid.

Tallinna I koguduse hingamispäevakool peeti seekord paneeldiskussioonina, nii et tavapäraseid klasse polnud ning Viljar Saare, Mati Nurga, Rain Siimu ja Rein Lindti eestedamisel mõtiskleti piiblitunni teemadel.

Kell 11 algas tavapärane jumalateenistus. Koguduse pastor Olavi Laur sõnas, et teenistus püüti küll veidi lühem teha, kuna järgmised ettevõtmised tulid peale, kuid siiski oli aega nii laulule, lastejutule kui ka jutlusele. Jutlustas Ivo Käsk jumalkartuse teemal.

Ivo jutlust saab kuulata siin. 

Pärast jumalateenistust oli kirikus Rein Käsu loeng „Vaimumaailma ohud meie ümber” ning kell 13 algas ajaloolase Jaak Juske loeng „Kirikuümbruse muutumised ajas”. „Saime teada, et selle koha peal, kus praegu on meie kirik, on olnud bastioni vallikraav, selle koha peal oli kunagi vesi,” ütles Olavi. „Siin oli vallikraav 19. sajandi lõpuni. Tallinna pilt hakkas alles 1880ndatel muutuma, hakati vallikraave tasandama, tekkisid väljakud ja Vene turg. Eesti ajal hakati Mere puiesteed kujundama, sellisel kujul, nagu me seda praegu teame,” meenutas Olavi loengust saadud teadmisi ning lisas, et loeng oli väga huvitav.

„Meie kiriku kõrval olevast hoonest teadsime, et see lagunes märtsipommitamisel, aga tegelikult hävitasid selle NKVD töötajad, seal oli nende staap. Seinad jäid püsti ja pärast sõda ehitati see grandioossemana üles. Kõrvalolevas puumajas on Oskar Luts kirjutanud jupi „Kevadet”. Meie majas on üks praokoht: üks osa majast on tihke pinna peal, teine osa pehmema koha peal,” jutustas Olavi. Ajalooloengut oli kuulmas hulga inimesi, nagu ka Rein Käsu loengus.

Samal ajal pakuti maja ees telgis suupisteid ja kirjandust. Avatud kirikute päeva Tallinna koguduse korraldusmeeskonda kuulusid lisaks Olavile Krõõt Lõbus, Raely Florea, Rain Siim, Janek Lepik ja Lauri Matikainen.

Jumalateenistus Raekoja platsil 2. juunil

Pühapäeval, 2. juunil oli vanalinna päevade raames juba tavaks saanud avalik jumalateenistus, mille sel korral pidas meie kogudus. „See on vanalinna päevade traditsiooniga seotud tava, kui üks kirik toob oma teenistuse kirikust välja, sel aastal paluti meid,” ütles Olavi. „Raely võttis asjast kinni, hakkas organiseerima kollektiive, kes laulsid ja esinesid. See tuli väga hästi tal välja,” sõnas Olavi jumalateenistuse muusikalise osa kohta. „Oli ka mujalt inimesi abis. Ka Kompassist olid abijõud.”

Jumalateenistuse jutluse pidas Olavi Matteuse 11:26–30 põhjal, Jeesuse suurest kutsest tulla Tema juurde. „Vanalinn on täis igasuguseid kutseid, meile meeldib inimesi igasugu üritustele kutsuda, me valmistume nende tulemiseks. Vanalinna päevadel on kutsetega ikka nii nagu elus: need on ajas ja ruumis hetkelised. Kutsud, inimene saab midagi, läheb ära. Mõlemad osapooled on rahul, aga see lõpeb millalgi,” rääkis Olavi. „Piibli kutse on teatud mõttes ajast ja ruumist sõltumatu. Jeesus ei eelda, et inimese tulemisel on lõpp või et minnakse ära, see on algus, seda võib igas oma hädas või olukorras rakendada.” Olavi lisas, et kutsel on tingimus: Jeesus ja Isa valivad, kellele end ilmutatakse. „Inimesed tulevad oma lahendusega abi paluma. Kui pole raha, palun raha, kui pole tervist, palun tervist, aga nii ei saa, sest seal on sõna ilmutan. Ilmutuse saaja ei tea, mida talle ilmutatakse. Kui tuleme suhtumisega, et mina ei tea, kuidas jumal selle olukorra lahendab, siis kogetakse Jumalat.”

Jumalateenistusele oli appi tulnud ka Kompassi noori. Mervi Kalmus sõnas, et ei ole ise varem ühtegi sellist jumalateenistust näinud, ent see oli südamlik ja tore. „Olen nüüd kolm nädalat istunud spiritualiteedi loengus ja üks põhiline sõnum, millega ära tulin, oli see, et meie eesõigus ja kohus on alati Jumalat kiita. Tallinna Raekoja plats on sama hea koht nagu iga teinegi Jumala kiitmiseks.”

Mervi väljendas heameelt, et nii paljud koguduse inimesed tulid nii vara hommikul harjutama ja teenima. „Oli tore koos õdede ja vendadega olla ja tore oli Jumalat teenida.”

Olavi sõnas, et vanalinna päevadega seotud ettevõtmised läksid kindlasti korda. „Inimesed olid ülitublid, oli tore ettevõtmine. Kui sa midagi teed, siis on põhjust seda analüüsida, otsida kohti, kus saab paremini. Alati tasub teha, sest siis saavad kõik kogemuse.”

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat