Ühine initsiatiiviga 100 palvepäeva

Avaldatud 31.3.2020, autor Ted Wilson

Kallid koguduseliikmed kogu maailmas

Me elame tõeliselt põneval ajastul! Kui meie ümber täidab maailma hirm, siis meie võime usus julgelt edasi astuda, hoides oma silmad Jeesusel. Kõik on Tema kontrolli all! Tema jaoks ei tule miski üllatusena – ei tornaadod, maavärinad, üleujutused, põlengud ega isegi mitte ülemaailmsed haiguspuhangud. Ta istub endiselt trooni peal.

Mitu kuud on tehtud ettevalmistusi eriliseks palveaktsiooniks nimega 100 palvepäeva. Oleme veendunud, et Jumala plaanis olid need palvepäevad juba ammu olemas. See palveaeg oli mõeldud vältama 27. märtsist kuni 4. juulini ning selle esialgseks fookuseks pidi olema Püha Vaimu väljavalamine peakonverentsi töösessioonil 2020. aasta suvel Indianapolises. Olles samas tunnistajaks koroonaviiruse kiirele ülemaailmsele levikule ja nähes paljusid ärevusttekitavaid sündmusi, siis kas saakski olla paremat aega, et tuleksime kokku palvetava kogudusena ja paluksime kriisiajaks jõudu ning Püha Vaimu väge, et suudaksime oma missiooni täita?

Julgustan teid kõiki sellel palveajal osalema. Kuigi peakonverentsi töökoosolek ei toimu planeeritud ajal 2020. aasta juunis (see toimub hoopis 20.–25. mail 2021), palume jätkuvalt Püha Vaimu väljavalamise pärast enda, oma koguduse ja koguduse juhtide elus. Lisaks sellele palvetame kõigi inimeste eest, kes on nakatunud COVID-19 viirusesse või kelle lähedased kannatavad selle käes. Palvetame ka nende eest, kellel on raske isolatsioonis hakkama saada, palume tarkust oma valitsusjuhtidele ning palvetame oma koguduse missiooni edasiviimise eest nendel keerulistel aegadel. Igaks päevaks on mõeldud eraldi palveüleskutse. 

Kui me valmistame alates 27. märtsist oma südant palveks ette, tuletagem meelde Jeremijale antud tõotust: “Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.” (Jr 29:13) Issand tuletab meile ka seda meelde: “Ja hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au!” (Ps 50:15) Milline imeline tõotus tänaseks päevaks!

Oleme ülemaailmse kriisi keskel. Kuidas peaksime sellele vastama? Raamatus “Prohvetid ja kuningad” näeme, kuidas vastas prohvet Eelija kriisile enda päevil. „Eelija suure usu tõttu sai Jumal kasutada teda kõnesoleval raskel kriisiajal Iisraeli ajaloos. Kui Eelija palvetas, haaras tema usk kinni taeva tõotustest ja ta jätkas palvetamist, kuni tema palvetele vastati. Ta ei oodanud täit tõendust tõsiasjale, et Jumal oli teda kuulnud, vaid usaldas Jumala armu kõige pisematki märki. Seda, mida Eelija suutis teha Jumala abiga, on võimalik teha kõigil oma tegevusvaldkonnas Jumalat teenides… Tänapäeva maailmas vajatakse samasugust usku – usku, mis haarab kinni Jumala Sõna tõotusest ega anna alla, kuni taevas kuuleb.“ (lk 157)

Jumal otsib tänapäevalgi Eelijaid – mehi ja naisi, kes palvetaksid tugevas usus ja usaldaksid Tema sõnu! Olgem need, kes ei väsi palvetamast, kuniks taevas vastab.

Mis toimub 100-päevase palveaja jooksul:

Alates 27. märtsist ilmub igal reedel (kokku 15 nädalat) innustav lugemismaterjal või julgustav tunnistus, mis toetab meid meie püüus leida jumalikku tarkust praegusel ajal.

Iga päev jagatakse konkreetset palveüleskutset e-maili teel nendega, kes on 100-päevase palveajaga veebis liitunud. Teil on võimalus esitada oma palvesoove kas oma koguduse, liidu, uniooni või divisjoni eest ning neid palvesoove jagatakse igapäevastes palvemeilides.* 

On olemas raamatud ja lisamaterjalid, mis aitavad tugevdada teie suhet Jumalaga ning kus jagatakse ideid misjonitööks praegusel keerulisel ajal. Igal nädalal soovitatakse mõnda sellist materjali.

On aeg palvetada! Kuigi me ei pruugi saada kokku oma koguduseperega, et koos palvetada, on ometi palju tehnilisi viise, mis meid abistavad. Saame palvetada telefonitsi, videokõnede või sotsiaalmeedia platformide kaudu. Isegi kui me ei ole alati füüsiliselt koos, oleme ometi Vaimus ühendatud, ning meie palved võivad jõuda sinna, kuhu me ise ei jõua. Nii et ühineme oma põlvedel ja palume Jumalalt armu praeguseks ajaks.

Õndsas lootuses

Ted N. C. Wilson & peakonverentsi palveteenistuse juhtkond

Kui sa ei ole veel palveajale registreerunud, saad seda teha veebilehel www.revivalandreformation.org/100days.

* Märkus: kui keegi soovib esitada palvesoovi oma kogukonna või kohaliku koguduse/liidu vajadustega, siis saab seda teha lehel www.RevivalAndReformation.org/100days. Peakonverentsi palveteenistuse juhtkond kaalub seejärel võimalust teie palve igapäevasesse palvemeili lisada. Kuna olukord võib kõikjal maailmas väga kiiresti muutuda, siis avaldatakse mõtisklused ja palvesoovid tõlkijatele vaid 1–2 nädalat varem. Jälgige lehte www.RevivalandReformation.org, et sealt piisavalt varakult materjale leida.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat