Adventkoguduse peakonverentsi nõukogu hääletas selle poolt, et liita Ukraina kogudus ajutiselt peakonverentsiga

Avaldatud 19.4.2022, allikas Adventist Review

Seitsmenda päeva adventistide koguduse peakonverents (PK) nõukogu hääletas 12. aprillil ühehäälselt selle poolt, et liita Ukraina unioon (UUC) ajutiselt PK-ga, kuni on võimalik sõlmida muid terviklikke kokkuleppeid. PK asub Ameerika Ühendriikides Marylandi osariigis Silver Springis ning see teostab järelevalvet üleilmse koguduse üle.

Varem kuulus UUC Euro-Aasia divisjoni (ESD). Adventkoguduses on üle maailma 13 divisjoni.

PK nõukogu otsuse kohaselt jõustus UUC liitmine PK-ga kohe ja otsus oli tingitud „praegustest geopoliitilistest küsimustest, mis põhjustavad Ukraina unioonile ja Euro-Aasia divisjonile haldus- ja misjoniprobleeme“.

„Praeguste sündmuste kontekstis,“ ütles PK president Ted N. C. Wilson, „on ilmnenud, et seitsmenda päeva adventistide Ukraina unioon tuleb eraldada Euro-Aasia divisjonist ja liita ajutiselt peakonverentsiga. Palun palvetage, et Jumal juhiks oma tööd Ukrainas, kus kogudus käib Kristuse jälgedes, et teenida inimesi neil väga keerulistel aegadel füüsiliselt, vaimulikult, sotsiaalselt ja vaimselt."

Vastavalt PK nõukogu otsusele hakkab tööle 21-liikmeline Ukraina uniooni järelevalvekomitee, mida juhib PK asepresident Artur Stele.  Lisaks sellele vaadatakse UUC seotus PK-ga perioodiliselt üle, „et otsustada, mis on organisatsiooni ja misjoni edendamiseks parim“.

„Koguduse struktuur peab alati teenima koguduse missiooni,“ ütles Stele. „Kahjuks ei ela me täiuslikus maailmas. Praegune traagiline olukord Ukrainas nõuab muutust koguduse struktuuris, et meie missioon saaks täidetud. Me oleme kuulanud tähelepanelikult meie kogudusejuhte Ukrainas ja ka ESD juhte ning on saanud selgeks, et muutused on vajalikud,“ ütles ta.

„Ukrainas toimunud traumeerivad ja traagilised sündmused on maailma sügavalt mõjutanud,“ ütles Wilson. „Meie süda on väga kurb ja koormatud kohutava vägivalla ja inimkaotuste tõttu Ukrainas. Me palvetame siiralt, et verevalamine lõpeks ja et Ukrainasse ja Venemaale saabuks taas rahu, ning oleme väga tänulikud nii paljude Ida-Euroopa ja kogu maailma koguduseliikmete kristliku armastuse ja hoolivuse eest seoses selle tragöödiaga, kus nii paljud pagulased põgenevad oma kodumaalt." 

ESD jätkab oma tööd seitsmenda päeva adventistide koguduse tegevuse haldamisega ülejäänud talle määratud territooriumil.

„Palun palvetage Jumala õnnistuse ja juhatuse eest selles olulises piirkonnas Jumala suures ülemaailmses koguduses, eriti nendel väga keerulistel aegadel,“ ütles Wilson.

Stele märkis, et oluline on meeles pidada, et isegi nendes oludes oleme me kõik Jumala lapsed ja tahame olla koos, kui Jeesus tagasi tuleb. „Meil on sama Isa. Me ootame sama taevariiki,“ ütles ta. „Meie inimesed ESD-s on sama perekonna liikmed. Nad armastavad üksteist, hoolivad üksteisest, soovivad üksteisele parimat ja soovivad olla koos taevas. Isegi kui struktuurimuutus, isegi kui õudne olukord on sundinud meie inimesi lahus olema, palvetavad nad ikka veel üksteise eest ja ootavad päeva, mil me kõik oleme ühendatud ja kummardame koos oma Päästjat Jeesust Kristust."

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat