10. päev 40-päevane palveaeg

Avaldatud 12.5.2022

Oma linnani jõudmine

„Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Issandat; sest selle hea põli on teie hea põli!”– Jeremija 29:7

„Suurtes linnades töö tegemise tähtsust hoitakse endiselt minu ees. Issand on selle meile kohustuseks pannud juba aastaid, kuid ometi näeme, et meie suurtes rahvastikukeskustes on saavutatud suhteliselt vähe. Kui me seda tööd sihikindlalt ette ei võta, suurendab saatan raskusi, millest ei ole kerge üle saada. Oleme nendes kaua tähelepanuta jäetud linnades töö tegemisel kaugele maha jäänud. Töö saab olema nüüd raskem kui paar aastat tagasi. Aga kui me asume tööle Issanda nimel, purustatakse tõkked ja meie päralt on otsustavad võidud." – Misjonitöö linnadele (Ministry to the Cities), lk. 25.

Väljakutse südamele

Suurem osa maailmast elab linnades. Kuigi me palume Jumalalt, et ta näitaks meile, millal maale kolida, ei tohi me jätta tähelepanuta ka linnades tehtavat tööd. Miljardid on ilma lootuseta lõksus sõltuvustes, müras, tähelepanu kõrvalejuhtijates ja linnalikus elustiilis.

Palvetage, et Jumal annaks teile linnade teenimise misjooni. Võib-olla kutsub Ta sind asutama „mõjukeskust” või teenimistöö meelsusega äriettevõtet, et jõuda maailma linnades eksinud hingedeni? Või võib-olla kutsub Ta sind ja sinu kogudust osalema kõikehaaravas teenimistöös erinevate viiside kaudu teie linna elanikele?

Miks mitte paluda, et Jumal näitaks sulle, kuidas oma linna või küla inimesi kõige paremini teenida?

Palveüleskutsed

● Palvetage oma linna heaolu eest. Palvetage, et evangeelium paistaks teie linnas  eredalt läbi sinu ja su koguduse

● Palvetage oma linna/aleviku/küla linnapea ja teiste kogukonna juhtide eest. Palvetage nende päästmise eest ja et Jumal annaks neile heaks juhtimiseks tarkust.

● Palvetage nende linnade eest, kus pole adventistide kohalolekut – et Jumal tooks  töötegijaid lõikuse jaoks.

● Palvetage ülemaailmsete linnakeskuste, linnade misjoni ja mõjukeskuste eest, mis asuvad linnades üle kogu maailma, kuhu ei ole veel jõutud. Palvetage, et paljud inimesed saaksid Jeesuse juurde toodud.

 ● Palvetage, et nende keskuste juhtkondadel oleks tarkust täita oma missiooni Jumala kuningriigi edendamisel.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat