30. päev 40-päevane palveaeg

Avaldatud 1.6.2022

Päästev ühendus

„Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: patu kohta, et nad ei usu minusse; õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja teie ei näe mind enam; ja kohtu kohta, et selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud.” (Joh 16:8–11)

„Püha Vaimu tõotus ei piirdu aga ainult mingi ajastu või mingi rahvusega. Kristus kuulutas, et Tema Vaimu jumalik mõju pidi jääma Tema järelkäijatega kuni aegade lõpuni. Alates nelipühipäevast kuni käesoleva ajani on saadetud Trööstija kõigi juurde, kes on pühendunud täielikult Issandale ja Tema teenistusele. Kõigile, kes on Kristuse oma isikliku Õnnistegijana vastu võtnud, on tulnud Püha Vaim nõuandjana, juhtijana, tunnistajana” (Apostlite teod, orig lk 49)

Südame väljakutse

Üks osa Püha Vaimu tööst on tuua selgus patu, õiguse ja kohtu osas. Need kolm elementi Tema „selgust toovast tööst” olid esindatud ka pühamus ja selle teenistuses. 

Sisehoovis toimus patuohvri toomine (viidates sellega Jeesusele ristil ja Tema õigusele); Pühas paigas näeme kolme Kristuse õiguse kogemise elementi: vaateleivad (Piibli uurimine), suitsutusaltar (palve) ja küünlajalg (Vaimuga täidetud tunnistamine). Kõik kolm elementi olid Kristuse elus esindatud, olles tänasel päeval meile eeskujuks. Kõige pühamas paigas tuletatakse meile aga meelde kohtuotsuse tähtsust ja reaalsust, kuna ülempreester tohtis sinna siseneda ainult lepituspäeval (viidates sellega Jeesusele, kes osaleb sinu nimel uurimiskohtus). 

Teisisõnu: Püha Vaimu töö on sind juhtida päästekogemusele usu kaudu kõiges, mis Jeesus on, mida Ta on teinud ja mida Ta praegu sinu heaks teeb. Kas mõistad Püha Vaimu kauni töö isiklikku olulisust? Kas võtad sel kohtuajal elades Ta töö rõõmsalt vastu ja lubad Tal sind juhtida Jeesuse juurde ning muuta su iseloomu Jeesuse sarnaseks?

Palvesoovid

  • Palveta Püha Vaimu töö pärast oma palvenimekirjas oleva 7 inimese elus. 
  • Palu, et Püha Vaim töötaks su elu mis tahes osas, mis vajab vaimulikku tervenemist ja paranemist.
  • Palu, et Püha Vaim aitaks sul armastada ja kuuletuda Jumalale ja Tema Sõnale.
  • Palveta, et kuigi olles innukad leidma uudseid viise kuulutamiseks, ei kaotaks me oma sõltuvust Kristusest, Tema Sõnast, Ta Õigusest, pühamuteenistusest ja Tema päästvast jõust suures võitluses.
  • Palveta nõrkade ja haavatavate pärast enda ümber, eriti orbude, leskede ja koormatute pärast.

Liitu 24//7 avatud palvetoaga

Liitu teiste usklikega üle kogu maailma, et 40-päevase palveaja jooksul üheskoos palvetada Zoomi vahendusel https://247unitedprayer.org või järgi järgnevat juhist: www.revivalandreformation.org -> 40 days of prayer -> vali 30. päeva materjal, mille lõpust leiad lingi palvetoale (Join 24/7 united in prayer).

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat