35. päev 40-päevane palveaeg

Avaldatud 6.6.2022

Teema: Kolme ingli kuulutus

Lõpuaja palve

Pühendusmõte Mark Finley`lt

Ehkki palve on on olnud sajandeid kristlaste koguduse südames, on see kahtlemata tähtis praegusel maa ajaloo kriisitunnil. Saatan on päästnud valla deemonlikud vaimud, et tuua meie planeedile vale, katastroof ja surm. See ei tule Jumalale üllatusena. Ta valab oma Vaimu välja hilise vihma väes oma palvetavale kogudusele. Ilmutusraamatu kolmanda ingli “suur hääl” kõlab ühest maa otsast teise. 

Apostel Johannes ütleb: „Pärast seda nägin ma veel teist inglit, kellel oli suur meelevald, tulevat taevast alla, ning maailm läks valgeks tema hiilgusest.” (Ilm 18:1)

Ingel tuleb alla taevast, Jumala hiilgava kohaloleku juurest, et hoiatada maa elanikke tulevate sündmuste eest. Kirjakoht ütleb, et ingel tuleb „suure meelevallaga.” Uue Testamendi kreekakeelne sõna meelevallale on „Exousia.” Jeesus kasutab seda sõna Matteuse evangeeliumis harmoonias, läkitades oma jüngreid. Matteuse 10:1 annab Jeesus jüngritele meelevalla rüvedate vaimude üle. Ta saadab neid välja jumaliku väega, et olla võidukas kurjuse ja headuse vahelises võitluses. Matteuse 28:18 saadab Ta nad jälle välja, kuid seekord „kõige meelevallaga taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad.”

Nelipühipäeval, kui jüngrid lõpetasid ülemises toas oma palvehetke, läksid nad edasi elava Kristuse meelevallaga. Mõne lühikese aastaga kuulutasid jüngrid evangeeliumit kogu teadaolevale loodule taeva all. (Kol 1:23)

Lõpuajal valatakse Püha Vaim välja palvetavale rahvale enneolematus väes. Evangeeliumit levitatakse kiiresti maailma äärteni. Ühel päeval pöörduvad tuhanded. Jumala arm ja tõde avaldavad oma mõju kogu maailmale.

Kurat ei alistu ulatusliku võitluseta. Varsti astume aegade lahingusse headuse ja kurjuse vahel. Pauluse nõuanne efeslastele räägib täna meile, muutudes üha aktuaalsemaks. „Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja Tema tugevuse jõus…Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.” (Ef 6:10–12)

Selles lahingus on Jeesus meie tugevuseks nõrkuses. Jeesus on meie valguseks pimeduses. Jeesus on meie võiduks kiusatuses. Jeesus on meie lootuseks meeleheites. Jeesus on meie vägevaks võitlejaks. Apostel Paulus meenutab meile, et „...meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi.” (2Kr 10:4)

Kristuses on kurat lüüa saanud vastaseks. Mis tahes rünnakuid sa ka ei kogeks, mis tahes kiusatusi kurat sulle ka ei loobiks, mis tahes väljakutsetega sa ka silmitsi ei seisaks, mis tahes raskusi sa ka ei kogeks, võid Saatanale Jeesuse nimel vastu astuda. Ta pole veel kunagi kaotanud lahingut kuradiga. Ta on Vägev Vallutaja, tõmmates maha põrgu kindlused, võidutsedes kurjuse jõudude üle ja lüües meie nimel vaenlast. Palve kaudu on Jeesuses vägi võita kurjus ära iga kord.

Mark Finley on laialt tuntud rahvusvaheline evangelist, autor ja seitsmena päeva adventistide peakonverentsi asepresident.


Südame väljakutse

Kui kunagi on olnud aeg, mil Jumala rahval on vaja veeta palju aega palves, siis on see nüüd. Elame viimastel päevadel ja seisame silmitsi viimaste sündmustega. Saatan igatseb väga hävitada kogudust ja selle liikmeid. Tema suurim hirm on, et usklikud saavad Jeesusega tugevalt ühendatud ja toovad Talle au armastust täis elu, tõe ja teenistusega.

Mis tahes Saatana rünnakutega sa ka silmitsi ei seisaks, võid usaldada Jeesust, et Ta tuleb ise sinu eest nendest rünnakutest läbi.

Kas igatsed seda võidukat lõpuaja usku, mis jääb püsima, hoolimata proovile panekust? Miks mitte veeta täna Jeesusega veidi rohkem kvaliteetaega palves, juues sügavalt igavese elu Allikast, armastusest ja tõest ning olla nendel viimastel päevadel varustatud Tema teenistuseks?

Palvesoovid:

  • Palveta, et Jumal kasvataks sinus lõpuaja usku, mis tegutseb armastuse kaudu.
  • Palveta vaimse meelekindluse eest, et tugeva ühenduse abil Jeesusega vastu panna ja ära kannatada kuradi rünnakud ja kiusatused.
  • Palveta, et Püha Vaim õnnistaks tänaseid peakonverentsi töökoosolekuid paljude otsustega maailma kogudusele.
  • Palveta, et Püha Vaim juhiks juhtkonna valimisi, et uus juhtkond tooks alandlikult au Tema Sõnale ja viiks ennast salgavalt edasi koguduse missiooni.
  • Palveta, et paljud külastaksid peakonverentsi palvetuba koha peal ja virtuaalselt.

Materjal sügavamaks uurimiseks (inglise keelne) on leitav järgmiselt:

https://www.revivalandreformation.org/40days -> vali sealt 35. päev -> päeva lõpus on link materjalile “The Difference between True and False Revival – by Mark Finley.”

Liitu 24//7 avatud palvetoaga

Liitu teiste usklikega üle kogu maailma, et 40-päevase palveaja jooksul üheskoos palvetada Zoomi vahendusel https://247unitedprayer.org või järgi järgnevat juhist: www.revivalandreformation.org -> 40 days of prayer -> vali 35. päeva materjal, mille lõpust leiad lingi palvetoale (Join 24/7 united in prayer).

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat