28. päev 40-päevane palveaeg

Avaldatud 30.5.2022

„Püha Vaimu väljavalamine”

Pühendusmõte Ron Clouzetilt

Nelipühipäeval, aastal 31 p.Kr, valati Uue Testamendi tekkivale kogudusele võimsalt välja Püha Vaim. Tulemused? Jeesuse 120 jüngrit, kes palvetasid ülemises toas, said täis Püha Vaimu (Ap 2:1, 4). Inimesed, kes kord olid vältinud Jeesusest tunnistamist (Mt 26:69–75), muutusid julgeks (Ap 2:14–21; 4:7–13) ning 3000 juudi palverändurit ja Jeruusalemma elanikku said esimeseks kristlaste rühmaks kogu ajaloos- kõik ühe päevaga (Ap 2:38–41). 

See lugu on leitav Apostlite tegude raamatu 2. ptk-s, kuid 2. ptk poleks kunagi olemas 1. peatükita. Apostlite tegude raamatu 1. ptk-s on kaks asja, millele peaksime tähelepanu pöörama. Jüngrid olid ühel meelel, palvetades Püha Vaimu pärast (Ap 1:13,14) ja nad arutlesid Jeesuse ennastohverdava teenistuse üle nende heaks (vaata „Apostlite teod”, lk 35–38). Kulus vaid 10 päeva, et avastada see, mille suhtes nad varem olid nii pimedad: Jumala tohutu armastus.

On kaks tingimust, milleta kogudus ei saa loota võimsale Püha Vaimu välja valamisele, et lõpetada töö maailmas: Kolgata ja kogukond. Need on põhitingimusteks, et Jumala armastus võiks saada välja valatud meie südameisse (Rm 5:5).

Kui kogudus otsustab keskenduda Jeesuse armastusele ja teenistusele koguduse heaks (Kolgata) ja kui koguduseliikmed pingutavad üheskoos, et Püha Vaim nende peale välja valataks, kogeb see kogudus Jumala võimast väge nende heaks.

„Pärast Püha Vaimu tulekut olid jüngrid nii täidetud armastusega Jeesuse vastu ja nende vastu, kelle eest Ta suri, et nende kõne ja palvete tulemusena sulasid südamed. Nad rääkisid Pühas Vaimus ja selle väe mõjul pöördusid tuhanded.“ (Apostlite teod, lk 22)

Kuidas suudaksime meie sulatada südameid? Me ei suudagi. Aga Jeesus suudab. Ja kui oleme täidetud Jeesusega (vaata Ef 3:14–19), sulatab Tema armastus südameid meie kaudu. See võimas Vaimu töö teostub koguduses taas. „Need stseenid korduvad, ja suurema väega. Püha Vaimu välja valamine nelipühipäeval oli varajane vihm, aga hiline vihm on veelgi külluslikum. Vaim ootab meie anumist ja vastu võtmist. Kristus avaldatakse taas kogu oma täiuses Püha Vaimu väe kaudu. (Christ`s Object Lessons, lk 121)

Pane tähele, et Jumala vägi pole ainult või lihtsalt vägi. See on Kristuse sügav ja kõikehõlmav armastus sinu ja minu vastu. Selle mõistmine ja vastuvõtmine südametesse muudab Vaimu võimsat väge, et viia töö lõpuni. Nii juhtus 2000 aastat tagasi. Nii juhtub jälle. Pööra oma silmad Jeesuse poole.

Ron.E.M. Clouzet omab teenistuse alal doktorikraadi ja on endine divisjoni teenistuste sekretär ja töötab praegu pastorina Ida- Ridge`i Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduses. 

Südame väljakutse

Kas see on sinu südame igatsus, omada Ap 1. ptk kogemust kogukonnast ja Kolgatast, et olla valmis Ap 2. ptk-i hilise vihma kogemuseks? Kas igatsed südant, mis oleks täidetud Jumala armastusega, ja elu, mida võib kasutada kui Jumala armastuse kanalit teiste jaoks?

Hea uudis on see, et Jeesus on rohkem kui õnnelik, et juhtida sind, sinu peret ja kirikukogukonda sellisesse reaalsusesse. Miks mitte veeta kohe praegu aega palves, paludes Jeesuselt värsket ja selgemat ilmutust Kolgatast, et sillutada teed Püha Vaimu välja valamiseks sulle ja kogudusele.

Palvesoovid:

  • Palveta, et Jumal puhastaks su südame segavatest mõtetest ja rõhuvatest tunnetest.
  • Palveta, et Jeesus ilmutaks end sulle risti uurimise kaudu.
  • Palveta, et Püha Vaim täidaks sind iga päev, et valmistada sind ette astjaks, mis on valmis hilise vihma välja valamiseks.
  • Palveta, et Jumal aitaks meil kui inimestel mõista, mida tähendab olla palve kogukond ja kuidas luua palveketti üle kogu maailma.
  • Palveta veebipõhise virtuaalse palvetoa pärast, mis toimub selle 40-päevase palveaja jooksul ja ka Peakonverentsi sessioonide ajal https://247unitedprayer.org

 

Selle nädala materjal sügavamaks uurimiseks (inglise keelne) on leitav järgmiselt:

https://www.revivalandreformation.org/40days -> vali sealt 28. päev -> päeva lõpus on link materjalidele “Clearing the Way for the Holy Spirit to Work” ja “Promises for the Outpouring of the Holy Spirit.”

Liitu 24//7 avatud palvetoaga
Liitu teiste usklikega üle kogu maailma, et 40-päevase palveaja jooksul üheskoos palvetada Zoomi vahendusel https://247unitedprayer.org või järgi järgnevat juhist: www.revivalandreformation.org -> 40 days of prayer -> vali 28. päeva materjal, mille lõpust leiad lingi palvetoale (Join 24/7 united in prayer).

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat