Divisjoni aastakoosolekul esitas oma aruande ka divisjoni laekur

Avaldatud 30.11.2022, allikas TEDNews

Kui evangelistid ja jutlustajad edendavad piibellikku arusaama apokalüptilistest kujunditest, kirjeldavad nad seda, mida prohvet näeb tulevikunägemuses. Kuigi Trans-Euroopa divisjoni (TED) laekur Nenad Jepuranović ei väida, et tal on prohvetlik and, sisaldavad tema aasta lõpu aruanded tavaliselt prognoosi järgmise aasta globaalsete ja Euroopa majanduslike suundumuste kohta – see on vajalik eelarve arukaks kujundamiseks.

Jepuranović, kes on praegu TEDi kõige kauem ametis olnud ametnik, valiti laekuriks 2013. aasta novembris, 2015. aastal valiti ta uuesti ja 2022. aastal jälle. Ta on tuntud oma rahuliku käitumise poolest keerulistes olukordades ja tema selle aasta aruanne sisaldas meedet, mida enamik pidas möödunud aegade probleemiks – inflatsiooni! Jepuranović märkis näiteks, et viie aasta perspektiivis on kaks peamist globaalset toodet inflatsioonitsükli eesotsas: maagaas on tõusnud 178% ja sojaõli 179%. Sellises kliimas on prognooside tegemine peaaegu võimatu, kuid IMFi andmete põhjal ütles ta, et euroala majanduskasv võib olla 0,5%.

Jepuranović rääkis konkreetselt praegusest finantsolukorrast (30. septembri seisuga), et divisjoni kümnise osakaal vähenes eelmisel aastal 1,1%, ta selgitas, kuidas vahendid jagunesid: töötajate ja reisikulude vahel (36%), eraldised liitudele ja teistele koguduse üksustele (30%), kümnise jagamise tagasimaksed evangelisatsiooniks (15%), eraldised Newbold kolledžile (11%), tegevuskuludele (8%), ning "muu", sealhulgas ülekanded ja kümnise vahetamine (0%).

Jepuranović selgitas ka, et TEDi investeeringud on ülemaailmse majanduskliima tõttu vähenenud. „Investeeringud, mis tehakse nii USA dollarites kui ka naelsterlingites, valitakse konsulteerides peakonverentsi (PK) investeerimisspetsialistide meeskonnaga, kes annab nõu parimate eetiliste portfellide osas," ütles Jepuranović.

Kui kõik eraldatud vahendid on arvesse võetud, on TEDi likviidsus 21,4 kuud, mis tähendab, et kui TEDi sissetulekud peaksid järsult nulli langema, suudaks ta rahaliselt püsida organisatsioonina, mis täidab jooksvaid kohustusi, veidi vähem kui kolm aastat.

TED ei saa mitte ainult kümnist, vaid ta ka tagastab kümnist PK-le, see osa on praegu tõusnud 2,3%-ni ja peaks 2030. aastaks tõusma 3,0%-ni. Samal ajal teeb TED eraldisi liitudele ning 2023. aastaks on oodata kuni 13%-list tõusu nende vastavates kohalikes vääringutes.

Newboldi kolledži täiendava kümnise jagamise kava võeti nõukogu hääletusel kasutusele 2010. aastal, et toetada rahaliselt Newboldi tegevuskulusid rasketel aegadel, ning sellesse panustavad kõik liidud ja misjonipõllud.

„Olenemata keerulistest majandusoludest," jätkas Jepuranović, kinnitades Ellen White'i nõuannet, „ei ole meil vaja tuleviku pärast karta, kui me ei unusta teed, millel Issand on meid juhtinud, ja Tema õpetusi minevikust."

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat