Peakonverentsi kevadkoosolekul arutati seksuaalsuse ja piibellikkuse teemadel

Avaldatud 12.4.2024, allikas Adventist Review

9. ja 10. aprillil oli seitsmenda päeva adventistide koguduse peakorteris peakonverentsi nõukogu kevadkoosolek. Inter-Euroopa divisjon (EUD) tegi  9. aprillil peakonverentsi nõukogu (EXCOM) liikmetele pöördumise.

EUD president Mario Brito rääkis hiljutistest väljakutsetest, millega divisjon silmitsi on seisnud. Ta rõhutas, et koguduse ühtsuse säilitamiseks ja selle põhimõtete järgimiseks on vaja kannatlikkust ja hoolikat otsustusprotsessi. „Nende keeruliste olukordadega tegelemisel tahame kogu maailma kogudusele kinnitada, et EUD juhid toetavad täielikult koguduse teoloogiat, põhimõtteid ja õpetusi," ütles Brito.

EUD on sattunud inimese seksuaalsust puudutava arutelu esirinda. Divisjon ja adventkogudus tervikuna on seisnud silmitsi väljakutsetega, mis on seotud homoseksuaalsete inimeste ja nende suhtega kogudusega, samuti sellega, kuidas töötada pastorite ja juhtidega, kes propageerivad seisukohti, mis on vastuolus koguduse ametlike avaldustega seksuaalsuse kohta. Vastuseks kinnitas EUD juhtkond taas oma pühendumust piibelliku tõe järgimisele, näidates samas üles kaastunnet ja austust kõigi inimeste vastu.

Brito tunnistas, et kuigi kogudus ei tohiks tõrjuda kedagi, kelle orientatsioon erineb sellest, mida Piibel esitab ideaalina, peame austama ka neid, kes mõtlevad ja tegutsevad teisiti. „Jeesus ütles: „Sest Jumal ei ole saatnud oma Poega maailma, et ta maailma hukka mõistaks, vaid et maailm tema kaudu päästetaks,“" tuletas Brito kuulajatele meelde. „Kristlastena, Kristuse jüngritena vastutame selle eest, et hoida kinni Piibli põhimõtetest ja Jeesuse Kristuse jõust, et ületada kõik meie puudused."

Brito sõnul on EUD ametnikud kulutanud lugematuid tunde kohtumistele ja aruteludele liitude ja unioonide juhtidega, et käsitleda olukordi, millega kogudus inimseksuaalsuse valdkonnas silmitsi seisab.

Üks selline teema, mida Brito käsitles, oli 2023. aasta septembris ilmunud Adventisten Heute, koguduse ametlik saksakeelne väljaanne. Väljaanne keskendus LGBTQ+ teemale ja tegi avaldusi, mis olid vastuolus koguduse ametlikult hääletatud avaldustega. Brito ütles, et paljude kohtumiste tulemusena „võtsid kaks [väljaande eest vastutavat] liidu esimeest algatuse pühendada 2024. aasta veebruari Adventisten Heute'i number meie koguduse [ametliku] seisukoha esitamisele LGBTQ+ teemadel, et kompenseerida 2023. aasta septembri numbri ühekülgset seisukohta".

Brito rõhutas dialoogi ja hariduse tähtsust koguduse kõigil tasanditel. „Oleme sügavalt veendunud, et peame jätkama oma koguduse liikmete, eriti noorema põlvkonna harimist, et nad mõistaksid paremini piibellikku arusaama seksuaalsusest ja elaksid Jumala kehtestatud ideaali järgi."

Abivahendid lapsevanematele, õpetajatele ja pastoritele inimese seksuaalsuse kohta

Paljud EUD liikmed tegelevad küsimustega, mis on seotud inimseksuaalsuse käsitlemisega koguduses, ning sellega, kui oluline on tasakaalustada piibellik tõde ja kaastundlik lähenemine, ütlesid juhid. Inimese seksuaalsuse töörühma tööd käsitlevas aruandes rõhutas PK asepresident Audrey Andersson, et kogudus peab minema ametlike avalduste väljaandmisest kaugemale ja pakkuma selle asemel võimalusi ausateks vestlusteks inimese seksuaalsuse üle.

„Inimlik seksuaalsus on vestlus, mis kuulub kogudusse," ütles Andersson oma ettekandes. „Me peame sellest rääkima, jagama oma kogemusi ja pidama tundlikke, piibellikke vestlusi. Kui me neid vestlusi ei pea, siis otsivad inimesed teisi allikaid ja need ei kajasta piibellikke tõdesid."

Et koguduse liikmeid ja juhte toetada, lõi seitsmenda päeva adventistide kogudus veebilehe „Jumala kingitus: Inimese seksuaalsus". Veebilehe toimetaja Gina Wahlen rõhutas selle tähtsust, öeldes: „Me usume, et kõige kaastundlikum lähenemine, mida me saame kasutada, on esitada Jumala tõde selle väga olulise kingituse kohta, mille Jumal on meile andnud."

Veebileht annab tugeva piibelliku aluse inimese seksuaalsuse mõistmiseks ja pakub ressursse, nagu artiklid, lood, videod ja küsimuste ja vastuste rubriigid, ütles ta.

Andersson rõhutas samuti veebisaidi edendamise tähtsust, et tagada, et koguduse liikmed oleksid sellest väärtuslikust allikast teadlikud. „Veebileht on vestluse algus," ütles Andersson. „Me võime end seda veebilehte tehes hingetuks töötada, aga kui inimesed ei tea, et see on olemas, siis me raiskame aega."

Adventkogudus peab pidevalt muutuvas maailmas jätkuvalt inimseksuaalsusega seotud küsimustega tegelema, praegu näitavad EUD kogemused ja jõupingutused ülemaailmse kogukonna ees seisvaid väljakutseid, märkisid kogudusejuhid. Nende sõnul mõjutab koguduse lähenemisviis nendele küsimustele koguduse ühtsust, missiooni ja avalikku tunnistust ning kogudus peab pühenduma sellele, et pakkuda oma liikmetele ja neile, kes otsivad sel teemal piibellikke juhiseid, kättesaadavaid vahendeid.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat