Ristimisega tähistati 150 aasta möödumist esimesest ristimisest Šveitsis

Avaldatud 3.3.2016, allikas Adventist Review

See oli tavaline ristimine, ent seitsmenda päeva adventistid, kes kohal olid, ütlesid, et taevas rõõmustas koos nendega selle olulise verstapostini jõudmisel: tähistati 150 aasta möödumist esimesest adventkoguduse ristimisest Šveitsis ja arvatavasti kogu Euroopas.

Adventistid üle Šveitsi kogunesid Neuchâteli järve äärde, kus ristiti Fatima Servin, kes on sünnilt paraguailane, ent elanud selles piirkonnas juba aastaid.

7. veebruaril möödus täpselt 150 aastat päevast, mil Šveitsis ristiti esimesed adventistid – samas järves 1866. aasta 7. veebruaril. Adventsõnumit jagas toona misjonär Michael Czechowski, kes kuulutas ka teistes Euroopa maades. Ta ristis Fleureri külas Jean Geymet' ja Louise Pigeront'i. Ristimistseremoonia viidi läbi öösel, sest kardeti usulist tagakiusamist.

Pigeront'i tütar Anna Prato meenutas seda sündmust intervjuus, mille on salvestanud adventteoloog ja ajaloolane Alfred-Felix Vaucher.

„Minu ema palus lasta end ristida, ristimine toimus 7. veebruaril Grandsoni lähedal Neuchâteli järves,” rääkis ta. „Oli öö ja ristimine toimus laternavalgel, sest päeval ei saanud me ristida. Ristiti ka vend Jean Geymet.”
Nende kahe esimese uskliku kohta on vähe teavet. Geymet elas Vaudi orus, Pigeront oli tuntud oma taiplikkuse ja hea mõju eest piirkonnas, kirjutatakse Šveitsi adventkoguduse teates.

„See kuupäev ja need nimed on osa meie koguduse ajaloost,” seisab koguduse avalduses. „Ent võib öelda enamgi: nad on osa meie igaühe ajaloost, sest me oleme kogudus.”

See ristimine võis olla Euroopas esimene. Teadlased on selles osas eri meelt: kas toimus varajasim ristimine Šveitsis või Itaalias. Et vältida segadust, otsustas kogudus Šveitsis märkida 7. veebruari 1866 kui esimese ristimise aja Šveitsis, ütles kohalik pastor Andrey Ostrovsky.

Üleilmse adventkoguduse asepresident Guillermo E. Biaggi ütles, et see ristimine on meenutus selle kohta, et Jumala Vaim töötab tänagi Euroopas, mis on väga ilmalik piirkond ja kus kogudus on näinud vaeva, et oma kohta leida.

Biaggi innustas adventiste jagama sõnumit Jeesusest, eriti linnades, ja märkis, et koguduse kaasrajaja Ellen G. White hoiatas meid juba sada aastat tagasi, et linnade aeg hakkab otsa lõppema. Ta viitas lõigule White'i raamatust „Evangelism” (lk 33).

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat