Vaktsineerimine

Seitsmenda Päeva Adventistide kogudus peab tervist ja heaolu väga oluliseks. Adventistlik tervisekuulutus tugineb piibellikule ilmutusele, (koguduse kaasrajaja) Ellen G. White inspireeritud kirjutistele ja eelretsenseeritud teaduskirjandusele. Selle põhjal julgustame vastutustundlikku immuniseerimist/vaksineerimist ning meil ei ole ühtegi usulist põhjust, miks me ei peaks julgustama oma koguduseliikmeid kaitsvates ja ennetavates immuniseerimisprogrammides osalema. Me väärtustame kogukonna tervist ja turvalisust ning see tähendab ka „karjaimmuunsuse“ säilitamist.

Me ei ole ühegi üksiku koguduseliikme südametunnistus ja tunnustame iga üksikisiku valikuid. Need peab tegema iga inimene ise. Valik mitte saada vaktsineeritud ei ole Seitsmenda Päeva Adventistide õpetus ega dogma ning seda ei tohi sellisena ka näha. 

Jaga Facebookis