Ketuura (lõhnastatud)

Avaldatud 31.7.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Aabrahami kolmas naine pärast Saarat, kes suri, ja Haagarit, kes minema saadeti. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Moosese 25:1; 1. Aja 1:32.

Mõtted tänaseks

„Aabraham võttis taas naise.“ Tõenäoliselt juhtus see pärast Saara surma. Nüüdseks oli Aabraham vana mees. Ketuura oli palju noorem, mida võime järeldada faktist, et ta sünnitas Aabrahamile veel kuus poega. See tähendab, et Aabrahamil oli Iisaki kõrval veel kuus meessoost järglast, kellel oli eriline positsioon, ja Ismael, kelle oli ilmale toonud Saara teenija Haagar. Vähemalt kahest neist poegadest said eri klannide esiisad (1. Moosese 25:2−4; 1. Aja 1:32, 33). Ilmselt tundis Aabraham, et Ketuural on oluline osa täitmaks Jumala tõotust, et temast saab paljude rahvaste isa.

Miks võttis Aabraham Ketuura naiseks? Ei ole mingit märki, nagu olnuks see romantiline suhe, samuti ei ole näha, nagu olnuks Aabraham üksildane. Põhjuseks oli kahtlemata see, et Aabraham tahtis saada veel poegi. See oli Piibli aegadel tavaline soov, kuid kas see vastas Jumala plaanile Aabrahami jaoks? Huvitaval kombel kadusid Ketuura neli poega täielikult Pühakirja aruandest. Miks? Jumal oli tõotanud Aabrahamile, et ta saab arvutult järeltulijaid, aga kas Aabraham ei usaldanud täielikult Jumalat ja kas toetus ta siin vähemalt osaliselt oma initsiatiivile?

Näib, et Ketuural on Aabrahami loos ainult tähtsusetu osa, kuid ärgem unustagem, et paljud naised, kes kindlasti olid mainimist väärt, ei saanud ajalooraamatutes mingit tähelepanu. See käib ka Ketuura kohta, sest eaka abikaasa eest hoolitsemine, kuue lapse sünnitamine ja kasvatamine oli küllaltki oluline tegu.

Minu palve

Issand, aita, et me ei jätaks tähelepanuta selliste naiste rolli, nagu oli Ketuura, kes võivad jääda tundmatuks, kuid kellel on tähtis saavutuste nimekiri!

Jaga Facebookis