Kogudus töötab abordi-alase seisukoha selgema sõnastuse nimel

Avaldatud 1.10.2019, allikas Adventist News Network

Rühm adventistidest meditsiinieksperte, teolooge, tervishoiutöötajaid ja eetika-asjatundjaid töötavad selle kallal, et muuta väga vastuolulise teema – abordi – seisukoha sõnastus selemaks. Koguduse ametlik seisukoht selles osas pärineb aastast 1992.

Töö algas kaks aastat tagasi, kui peakonverentsi Piibliuuringute Instituudile (BRI), mis pakub kogudusele piibli- ja teoloogiaalast nõu paljudes küsimustes, tehti ülesandeks valmistada ette seisukoht, mis peegeldab abordi osas Pühakirja.

BRI eetikakomitee on koostanud mitu mustandit, mille üle peetakse dialoogi koguduse tervisteenistuse ja peakonverentsi bioeetika komitee vahel. Bioeetika komiteesse kuuluvad esindajad koguduse õppehaiglatest ja meditsiinisüsteemist, aga ka adventkoguduse tervishoiusüsteemist.

Peakonverents nimetas 27. augustil töösse abordialase töörühma, kuhu kuulub 26 liiget eri valdkondadest. Töörühma eesistuja on peakonverentsi asepresident Artur Stele ja töörühma 26 liikmest 23 on mujalt kui Ameerika Ühendriikidest. Kuus liiget on naised, kolm neist on seisukohtade kirjutamise komiteest.

„Koguduse ükskõik missuguse seisukoha mustandi kirjutamine eeldab koguduse kõigi tasandite esindatust,” sõnas Stele. „See oluline seisukoht tähendab teoloogide, meditsiinitöötajate, tervishoiutöötajate, koguduse juhtkonna ja nii meeste kui ka naiste osalemist.”

Stele selgitas töörühma rolli: „Komitee ülesanne on uurida BRI eetikakomitee mustandit, kõrvutades seda 1992. aasta juhistega. Edasi peab komitee uurima erinevaid allikaid ja saama tagasisidet erinevatest allikatest, kaasa arvatud PK bioeetika komiteelt.”

Töörühma kolmas vastutus on Stele sõnul „valmistada ette üks ühtne seisukoht, mis põhineks ühemõtteliselt Piibli põhimõtetel ja mis rõhutaks elu pühadust ning teadvustaks neid äärmiselt keerulisi juhtumeid ning anomaaliaid, millega naine võib silmitsi seista”.

Eesmärk on tuua see dokument peakonverentsi laiendatud nõukogu ette tänavu oktoobris. Dokumenti kirjutati septembrikuu jooksul. 1. oktoobril toimub peakonverentsi juhtkonna nõupidamine, kus otsustatakse, kas dokument esitatakse aastakoosolekule oktoobri keskel.

„See on väga tundlik teema,” ütles tervisetöö juht Peter Landless. „Ma palvetan, et tulemus mõjutaks positiivselt meie tööd ja tugevdaks meie missiooni kõigis sfäärides.”

„Tervisetöötajana, kes mõistab, kuidas sellised seisukohad mõjutavad päris inimesi, kes peavad vastu võtma raskeid otsuseid, julgustab mind see protsess, kus me praegu oleme,” ütles tervisetöö asejuht Katia Reinert, kes on nii töörühma kui ka seisukoha kirjutamise komitee liige. „ Ma olen kindel, et meil saab olema seisukoht, millel on piibellik ja praktiline alus tulevastele juhtnööridele ja mis võtab arvesse siin katkises maailmas elavate üksikisikute ja perede tervenemist ja terviklikkust.”

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat