Jeesuse rõiva endale võtmine

Avaldatud 23.2.2021, rubriik Päeva sõna

Kui sõdurid olid Jeesuse risti löönud, võtsid nad ta rõivad ja jagasid nelja ossa, igale sõdurile ühe osa. Nad võtsid ka särgi, särk oli aga õmblusteta, kootud ühes tükis ülalt alla. Nad ütlesid siis üksteisele: „Ärgem rebigem seda katki, vaid heitkem liisku, kellele see saab“, et läheks täide Kiri: „Nad on mu rõivad omavahel jaganud, ja riiete peale liisku heitnud“ Sedasama sõdurid nüüd tegidki. Johannese 19:23, 24

Üks veel ebamugavam tõde risti kohta on see, kui täielik oli ohvri alandamine. Keskaegsed maalikunstnikud kaitsesid hoolikalt ristilöödud ohvrite väärikust, kuid rooma ajaloolased kinnitavad karmi tõde: iga viimane kui väärikuse raasuke võeti ära. Jeesust koheldi väärtusetuna ja Tema hukkajad ei hoidnud end tagasi, vaid kuhjasid Tema peale võimalikult palju alandust.

Sõdurid jagasid omavahel Tema riideesemed, mida oli kokku viis. Piibel ei ütle, mis need esimesed neli eset olid, kuid kommentaatorid on teinud teadmiste põhjal järelduse: peakate, vöö, sandaalid ja tallith, narmastega sall, mida kasutati palvetamise ajal. Piibel on konkreetsem viienda riideeseme suhtes: Selleks oli tuunika, mis oli põhimõtteliselt alusriie, mida kanti pika särgina. See oli sõdurite kätte sattunutest üks kõige intiimseid riideesemeid, ühest tükist valmistatud. Kanga rebimise ja jagamise asemel heitsid nad liisku ja võitja sai riideeseme endale.

Rooma sõdurid ei mõistnud tõenäoliselt, et nad täitsid sel hetkel prohvetikuulutust, kuid Psalmide uurijad oleks pidanud seda mõistma. Katses Jeesust alandada kuulutasid roomlased tahtmatult Ta kauaoodatud Messiaks.

Kujuta korraks ette, kui julm on jälgida täiskasvanud mehi sinu omandit endale võtmas, muretsemas rohkem isikliku kasu pärast kui sellepärast, et nad on sulle põhjustanud kõige julmemat piina, mis on eales välja mõeldud. Sinu rõivas on olulisem kui sina ning nende täielik ükskõiksus sinu kannatuste suhtes näitab, et nad ei ole seda väärt.

Asja iroonia? Jeesus oleks selle neile andnud, kui nad oleksid küsinud. „Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki − jäta talle ka kuub!“ oli Ta kord õpetanud (Matteuse 5:40). Suurem iroonia? Tema surm ristil tähendas, et sina ja mina võime saada rüütatud Tema õiguse kuuega, mis on oma õiguses täielik ja jagamatu. Ilma rõivata ei saa me pääsu suurele pulmapeosöögile, mis päästetuid ootab (Matteuse 22:11).

Ilma Kristuse surmata ei oleks olnud roomlastel rõivast, mida endale võtta. Ja ilma Kristuse surmata ei oleks ka meil riiet, mida endale võtta.

Jaga Facebookis