Rakvere ja Jõgeva kogudus veetsid Vainupeal ühise hingamispäeva

Avaldatud 15.8.2019, autor Ly Kaasik

10. augustil ei kogunenud Rakvere ega Jõgeva adventkoguduse liikmed jumalateenistuseks mitte kirikusse, vaid sõitsid Vainupeale, kus toimus kahe koguduse ühine laager. Lisaks Rakvere ja Jõgeva koguduseliikmetele oli kohale tulnud ka külalisi Põltsamaalt, Tallinnast, Kundast ja Elvast.

Laager algas õppetükitunniga, mille põhiteemaks oli Jumala teenimine kaasinimesi aidates. Õppetüki teemast lähtudes arutleti üsna palju selle üle, mida saaks juba praegu teha enda ümber olevate inimeste heaks nii üksikisikuti kui ka kogudusena. Kõige muu hulgas jõuti järeldusele, et teisi abistades ei saa keskenduda ainult suurtele tegudele, vaid inimeste vajaduste märkamine ja võimaluse korral abi pakkumine peaks olema lahutamatu osa kristlase igapäevaelust. Peale selle ei saa aitamist piirata ainult rahalise abiga – igal pool, sealhulgas koguduses, on palju inimesi, kes tulevad küll enda eluga toime, aga vajaksid väga emotsionaalset tuge.

Jumalateenistusel kõneles Tallinna III koguduse pastor Vadim Skrypiy, kes keskendus oma jutluses Püha Vaimuga täidetud saamisele. Vadim tõi välja põneva mõtte – tänapäeva inimesed elavad just sel ajal, millest Jeesus oma jüngritele rääkis, öeldes neile, et pärast Tema äraminekut saavad jüngrid Püha Vaimu. Võimalik, et nii mõnigi jünger unistas just praegusel ajal elamisest. Enamik nüüdisaegseid kristlasi on aga alles väetid lapsed, kes joovad vaimset piima – mõistusega võtavad nad Kristuse küll vastu, kuid neil on ikka veel lihalikule inimesele omased kombed. Teadmised ja arusaamine on olemas, aga Püha Vaim puudub. Kogu jutlust läbivaks mõtteks oli vajadus Püha Vaimuga täitmist pidevalt paluda. Selleks, et Püha Vaim inimeses juurduks, tuleb sellega iga päev tegeleda ja sisemine inimene peab päev-päevalt uuenema. Ning tulemuseks on elav ja rõõmu täis suhe Jumalaga.

Jutlusetundi kaunistas muusikaga Rakvere, Jõgeva ja külaliskoguduste ühendkoor, keda saatis Koit Kalmus. Lisaks esinesid Helis ja Ardo Rosin duetiga ning Vadimi abikaasa Nadežda Skrypiy laulis soolot.

Koosolekule ja lõunasöögile järgnes vestlusring, kus Vadim ja Nadežda rääkisid iseendast ja kirikutööst Venemaal ning puudutasid lühidalt ka Eestisse tulekut. Huvitava detailina said kuulajad teada, et Vadimil on peale tööalaste kohustuste Eestiga muidki sidemeid – tema vanaema kuulus nimelt nende eestlaste hulka, kelle vanemad olid tsaariajal Musta mere äärde rännanud. Vadim ja Nadežda jutustasid ka, et Venemaal on adventkoguduse olukord üsna teistsugune kui Eestis. Ametlikult valitseb riigis küll usuvabadus ja tagakiusamist ei tohiks olla, aga tegelikkuses püüab kohalik võim takistada nii adventistide kui ka teiste protestantlike kirikute tööd.

Muude tegevuste vahele jäänud vabal ajal said laagrilised selget ilma ja Vainupea ilusat loodust nautida ning sõprade ja tuttavatega vestelda. Nii mõnelegi osalejale jäi tervest päevast aga kõige rohkem meelde vestlusringis kuuldud üleskutse misjonitöö tegemiseks Eestis. Paljude teiste riikidega võrreldes on siinne olukord üsna soodne ja takistusi suhteliselt vähe. Seetõttu tuleks iga võimalust hästi kasutada, et hea sõnum Jumalast jõuaks üha rohkemate inimesteni.

Fotod: Guido Daniel

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat