Liidu nõukogu koosolek 14.03.2021, koguduste liidu tegevuskava 2021–2025

Avaldatud 15.3.2021

Pühapäeval, 14. märtsil sai seitsmenda päeva adventistide koguduste Eesti liidu nõukogu kokku virtuaalkoosolekul. Koosoleku avas palvusega liidu esimees Andres Ploompuu, kes luges ette Psalm 121 ja selgitas, et praegu on meil küsimusi rohkem kui vastuseid ja aegadel, kui tulevik tundub ebakindel, pöördume sageli just Laulude poole, et kinnitust leida. „Kust tuleb meile abi? Jumal ei lase su jalga vääratada, Tema on su julgustus,“ sõnas Andres ja arutles, et kui oleme nüüd, aasta pärast eriolukorra väljakuulutamist samas olukorras, võib tekkida hirmutav mõte: kas selline hakkabki tulevik olema? Andres luges ka Psalmi 123 ning kutsus üles leidma lohutust ja kinnitust Jumalas. Pärast koospalvetamist asuti päevakorra juurde, mille peamised teemad olid seekord seotud liidu tegevuskavaga aastateks 2021–2025 ja pastorite tööpiirkondade muutumisega.

Seekord esitleti nõukogule juba neljandat tööversiooni, mis on märk sellest, et tegevuskava eesmärkide sõnastamine on olnud aeganõudev ja läbimõeldud protsess. Nõukogu liikmed on saanud selles töös ka varem kaasa rääkida, samuti koguduste esindajad koguduste liidu jaanuaris toimunud talvekoosolekul. Seltsamalt talvekoosolekult saadud mõtete ja ettepanekutega täiendas liidu adcom tegevuskava veelgi ning pärast nüüdset nõukogu koosolekut läheb dokument veelkord ülelugemisele, seejärel keelelisse korrektuuri ja kujundusse, misjärel saadetakse see kõikidesse kogudustesse.

Liidu tegevuskava ei ole kitsapiiriliselt üksnes liidu töötajate – juhtkonna, pastorite ja tööharujuhtide – tööd puudutav dokument. Liidu esimees väljendas lootust, et selle põhjal saavad ka kohalikud kogudused oma ettevõtmisi ja eesmärke paika seada. Tegevuskava kannab pealkirja „Mina lähen“ ning tõukub paljuski üleilmse adventkoguduse samasuguse pealkirjaga strateegilisest plaanist.

Liidu tegevuskava toetub ülemaailmse koguduse jätkustrateegiale varasematest aastatest, mille pealkiri on „Räägi maailmale” (Reach the World). Uus algatus „Mina lähen“ on mõeldud kasutamiseks kõigile koguduse struktuuridele: kohalikele kogudustele, misjonipõldudele, liitudele, unioonidele, divisjonidele, peakonverentsile ja organisatsioonidele.

Tegevuskavas on kümme eesmärki, mis omakorda jagunevad kolme suurde blokki: misjonitöö, vaimulik kasv, juhtimine.

Misjonitöö eesmärkidest võib võrreldes varasemaga ära märkida liidu eesmärgi luua meie töötajatele võimalusi osaleda rahvusvahelistes misjoniprojektides; samuti on eesmärk luua uusi kogudusepistikuid ja gruppe ning tugevdada koguduse tööd suuremates linnas.

Vaimuliku kasvamise eesmärke on kolm: juhatada üksikisikuid ja perekondi Vaimust täidetud ellu; kasvatada laste, noorte ja noorte täiskasvanute kaasatust koguduse tegemistesse ning õpetada teismelisi ja noori panema Jumal oma elus esikohale.

Tegevuskava juhtimise eesmärgid on tugevdada koguduse töötajate jüngriks tegija rolli ning parendada koguduse organisatsiooni läbipaistvust ja usaldusväärsust.

Tegevuskava eesmärkide sõnastamisel on olulisel kohal olnud palvel ja Püha Vaimu juhatuse otsimisel – nii on eraldi eesmärgina sõnastatud ka Püha Vaimu eesmärk: „Nagu Püha Vaim juhatab.“

Lisaks neile kolmele suuremale valdkonnale ja eesmärkidele igaühe all on tegevuskavas sõnastatud põhitulemusnäitajad, mille põhjal saab 2025. aasta lõppedes otsustada ja vajadusel mõõta, kuidas nende eesmärkide täitmine õnnestus: mis läks korda ja mis jäi vajaka.

Liidu nõukogu järgmine korraline koosolek on 18. aprillil.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat