Usu prioriteedid 6. PÄEV - VISADUS, KIRG JA PÜSIVUS

Avaldatud 15.1.2024

Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke! " (Gl 6:9)   

Vaimulik visadus

Meelekindlus on midagi, mida me ei seosta sageli vaimulike asjadega. Kuid see on meie igapäevases pühitsuse taotlemises sama oluline kui muudes eluvaldkondades, alates spordist kuni õppimise ja eduka äritehinguni. Ilma visaduseta on edu ebatõenäoline. Visadus on kirg ja püsivus, millega püüelda eesmärgi poole, millest me sügavalt hoolime. Eesmärgi saavutamiseks korraldame oma elu nii, et miski ei segaks meid. Vajame sellist visadust oma vaimulikul teekonnal Jumalaga ja eriti oma palveelus. Liiga tihti ei näe me vastuseid oma palvele, sest me ei ole oma palves järjekindlad. Võib-olla oleme hajameelsed või heitume või anname oma südames alla ega usu, et Jumal võib kuulda ja tegutseda viisil, mis ületab kaugelt meie arusaamise. Luuka 18. peatükis jutustab Jeesus oma jüngritele loo lesknaisest, kes tõi oma juhtumi järjekindlalt ebaõiglase kohtuniku ette. Kuigi see kohtunik ei pidanud lugu ei Jumalast ega naisest, rahuldas ta lõpuks lesknaise taotluse tema järjekindluse tõttu (Luuka 18:1–7). Aga Jumal ei ole meie palvesoovide suhtes ükskõikne nagu see ebaõiglane kohtunik. Jumal tahab aidata palju rohkem, kui me isegi mõistame (Jr 33:3).

Me vajame täna perekondades, klassiruumides ja ühiselamutes, kirikutes ja kodudes inimesi, kes palvetavad. Mitte ainult neid, kes räägivad palvest, kes ütlevad, et nad usuvad palvesse, või isegi neid, kes oskavad palve kohta toredaid selgitusi anda. Me vajame inimesi, kes tegelikult võtavad aega ja palvetavad! 

Püsivus

Jumal ei tegutse eeltingimusel, et Ta on kiirem ja odavam. Sageli vajame Jumala ja Saatana vahelises suures võitluses järjekindlat palvetamist. Peame olema oma palvetes visad ja järjekindlad, sest Jumala ajakava ei lähe sageli kokku meie inimliku arusaamaga. Harva läheb Jumal oma lahenduste väljatöötamisel kõige lihtsama vastupanu teed. Ta ei ole huvitatud kergest väljapääsust, vaid parimast läbipääsust! Ärgem leppigem oma palvetes vähemaga ega jäägem rahule lühinägelike eesmärkidega. Jumalal on hea meel, kui me oleme oma palvetes püsivad.

Minu isal, kes oli edukas evangelist ja pastor, oli oma tööruumis üks tsitaat Ellen G. White'ilt, mis jättis minusse sügava jälje: "Kristuse kogudus ja üksikliikmed ei saavuta suurimaid võite võimekuse, hariduse, rahaliste vahendite või inimeste soosingu abil, vaid Jumalaga rääkides ning tõsise, valuliku võitleva usuga Tema võimsale käele toetudes.“ (Patriarhid ja prohvetid, lk 146, rõhuasetus lisatud).

Palvetagem üheskoos.

Palveaeg (30-45 minutit)

Jumala Sõnaga palvetamine – Galaatlastele 6:9

" Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!"

"Ärgem tüdigem head tehes, …"

Jeesus, Sa oled kõige püsivam olend universumis. Sa ei andnud alla oma eestpalve- ega vaheleastumise teenistuses. Ükskõik, mida Saatan ja patused Sulle ette heitsid, Sa oled ikka veel Sina ja armastuses annad Sa ennast meile. Nii suur on meie aukartus, oh Jumal. Õpeta meile sellist vaimulikku, omakasupüüdmatut püsivust, eriti meie palveelus. Tee meist palvesõdalased, kes ei anna alla. Aamen.

"… küll me omal ajal ka lõikame."

Meie armastav Jumal, me kiidame Sind, et lubad meil osaleda Sinu missioonis sellel planeedil. Täname Sind selle rõõmu eest, mida toob Sinu teenimine, selle rõõmu eest, mida toob see töö, mis juhib inimesed Sinu juurde. Mõnikord tunneme end heidutatuna ja oleme valmis loobuma, kuid me palume, et Sa annaksid meile püsivust ja vaimulikku visadust, mida on vaja selleks, et teha, mida Sa oled kutsunud meid tegema. Täname Sind, et Sa õnnistad meid ja et me näeme õnnistatud teenimise vilju. Aamen.

Veel palvesoovitusi

Tänu ja kiitus: Tänage konkreetsete õnnistuste eest ja kiitke Jumalat Tema headuse eest.

Tunnistus: Võtke paar minutit aega isiklikuks ülestunnistamiseks ja tänage Jumalat Tema andestuse eest.

Juhtimine: Paluge Jumalalt tarkust käesolevate väljakutsete jaoks ja otsuste tegemiseks.

Kogudus: Palvetage piirkondlike ja ülemaailmse koguduse vajaduste eest (vt eraldi palvesoovide lehte).

Kohalikud palved: Palvetage oma koguduse liikmete, perekonna ja naabrite praeguste vajaduste eest.

Kuulamine ja vastus: Võtke aega, et kuulata Jumala häält ja vastata sellele ülistuse või lauluga.

Jaga Facebookis
Lingid
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat