Usu prioriteedid 7. PÄEV – LAHKE OLEMISE VÄÄRTUS

Avaldatud 16.1.2024

" Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Johannese 13:35)   

Määrav kvaliteet

Kui sind võiks elu lõpul meenutada vaid ühe iseloomuomaduse poolest, siis mis see oleks? Kui vaid üks iseloomujoon kirjeldaks seda, mille eest sa seisad ja mida kõige rohkem hindad, siis mille sa valiks? Vastuseid võib olla palju, kuid üks Jumala iseloomu põhiline aspekt peaks kajastuma meie kõigi elus. Piiblitekstis Tiituse 3:4, 5 öeldakse, et Jumala, meie Päästja headus ilmus meile, kui Tema armastus meid päästis (otsetõlge).

Headus! Jumala headus. Headus on universaalne keel, mida saavad mõista vanad ja noored, rikkad ja vaesed, mehed ja naised, kurdid ja pimedad. Headus ei tunne keelebarjääri. See on universaalne nagu muusika. Sõbralik naeratus, abivalmis käsi häda korral, toetus, kui me tunneme end heitununa, ja julgustav sõna – kõik see muudab meie elu raskused kergemaks ja talutavamaks. Headus ei lähe teile väga palju maksma, kuid see võib muuta tohutult nii nende elu, kes seda kogevad, kui ka nende elu, kes seda jagavad. Headus on kõigile kasulik.

Armastusväärne kristlane

Jeesus teadis, et Tema järgijate headus on võimas tunnistus nende usust. Vahetult enne oma reetmist ja surma, pärast oma jüngrite jalgade pesemist, ütles Jeesus neile: " Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate." (Johannese 13:35). Ellen White kordab seda äratundmist: "Tugevaim argument evangeeliumi kasuks on armastav ja armastusväärne kristlane" (Tervise teenistuses, lk 336). Kui me suhtleme teistega lahkelt, võib meie armastus jõuda südametesse ainulaadsel viisil üle religiooni, rahvuse ja sotsiaalse seisundi piiride. Ma usun, et Jumal lõi meid sooviga võtta vastu ja jagada headust ning see, et me seda teeme, peegeldab meist Jumala iseloomu. Joona 4:2 loeme, et Jumal on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest. Jumala helduse teema läbib kogu Piiblit, nii Vana kui ka Uut Testamenti.

Meie head teod toovad lohutust ja rõõmu mitte ainult inimestele, vaid ka Jumala südamele. Headus ei keskendu meid ümbritsevatele negatiivsetele olukordadele ega teistele inimestele. Selle asemel peegeldab see Jumala iseloomu ja seda, kuidas Ta meiega tegeleb. Keskendugem sellele, mis on elus oluline, ja olgem tuntud kui inimesed, kes on kõigi suhtes lahked.

Palvetagem üheskoos.

 

Palveaeg (30–45 minutit)

Jumala Sõnaga palvetamine – Johannese 13:35

"Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate."

"Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid…"

Jumal, kui tihti on meie misjonitöö tasakaalust väljas! Me muudame põhiteemaks teoloogia, prohvetikuulutused, põhiuskumused, elustiili jne. Ja kuigi need asjad on head, tõesed, tähtsad ja neil on oluline roll ja koht, kuulutasid Sina seda, mis on kõige tähtsam, Sa näitasid oma eluga, et armastus on kõige võimsam tunnistus tõest. Aita meil elada nii, et armastus ja headus oleks käsikäes tõega, nagu Sina oled seda igavesti teinud. Aamen.

"… kui te üksteist armastate. "

Kallis Jeesus, anna andeks meie omakasupüüdmatu armastuse puudumine. Et me ei ole mõistnud sügavuti Kolgatal osutatud armastust. Anna meile andeks see, kuidas me üksteisest mõtleme, mida üksteise kohta ütleme ja kuidas üksteist kohtleme. Palun, Issand, täida meid oma jumaliku armastusega. Tee meist armastuse ja headuse saadikud. Las inimesed näevad Jeesust meis ja selles, kuidas me üksteisega käitume. Palvetame, et meie elus tuleks esile Vaimu vili. Aamen.

Veel palvesoovitusi

Tänu ja kiitus: Tänage konkreetsete õnnistuste eest ja kiitke Jumalat Tema headuse eest.

Tunnistus: Võtke paar minutit aega isiklikuks ülestunnistamiseks ja tänage Jumalat Tema andestuse eest.

Juhtimine: Paluge Jumalalt tarkust käesolevate väljakutsete jaoks ja otsuste tegemiseks.

Kogudus: Palvetage piirkondlike ja ülemaailmse koguduse vajaduste eest (vt eraldi palvesoovide lehte).

Kohalikud palved: Palvetage oma koguduse liikmete, perekonna ja naabrite praeguste vajaduste eest.

Kuulamine ja vastus: Võtke aega, et kuulata Jumala häält ja vastata sellele ülistuse või lauluga.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat