Venemaa ja Ukraina kogudusejuhid kutsuvad ühisavalduses üles säilitama rahu

Avaldatud 12.3.2014, allikas Adventist News Network

Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse Venemaa, Ukraina ja teiste Ida-Euroopa riikide kogudusejuhid kutsuvad oma avalduses koguduseliikmeid ja „kõiki hea tahte inimesi“ osalema Ukraina sündmuste keerise arenedes „lepitusetöös“.

Venemeelsed äärmuslased hääletasid möödunud nädalal Krimmis Ukrainast lahkulöömise ning Venemaaga liitumise poolt. Rahvahääletus selles küsimuses toimub 16. märtsil. Enamus Krimmi 2,3-miljonilisest elanikkonnast identifitseerib end kui etnilisi venelasi.

Piirkonna rahutused said alguse novembris, kui Ukraina endine president Viktor Janukovtš taganes planeeritud assotsiatsioonileppest Euroopa Liiduga ja eelistas seeasemel laenu Venemaalt.

Veebruaris palus adventkoguduse Ukraina piirkonna juht Viktor Aleksejenko adventistidel palvetada nende maa pärast, et vältida vaenulikkust tänavatel ja sotsiaalmeedias ning kutsus koguduseliikmeid üles mitte andma tüli õhutavaid kommentaare.

Kogudusejuhtide avaldusele kirjutas alla ka Aleksejenko, kutsudes adventiste ja kogukonnaliikmeid aitama „taastada inilik väärikus, võrdsus ja ühtsus Jumala armus“.

Katkendid avaldusest

Me kutsume kõiki Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse liikmeid mitte osalema poliitilistes väljaütlemistes ja tegudes, mis võiksid pinget kasvatada. Me kutsume kõiki hea tahtega inimesi hoidma rahu, lakkamata palvetama kõigi konfliktide rahumeelse lahenemise pärast ja looma vennalikkuse ning koostöö õhkkonda, panustades erinevate kultuuride ja ideoloogiliste süsteemide mõistmisse ning kõigist rassidest, rahvustest, religioonidest ja poliitilistest uskumustest pärit inimeste heade suhete ehitamisse.

See on koguduse ametlik seisukoht. Igasugused muud seisukohad, mida võib lugeda väljaspool koguduse meediaväljaandeid, on üksikisikute seisukohad.

Seisukohale kirjutasid alla adventkoguduse Euro-Aasia divisjoni, Valgevene uniooni, Kaukasuse misjonipõllu, Ida-Venemaa misjonipõllu, Kaug-Ida uniooni, Moldova uniooni, Lõuna misjonipõllu, Trans-Kaukasuse misjonipõllu, Ukraina uniooni ja Ida-Venemaa uniooni juhid.

Adventkoguduse ametlik telekanal Ukrainas juhatab otse-eetris läbi igapäevast palveketti. Hope Channeli Ukraina kanalil on eetris „Jumal, päästa Ukraina“ ning saadete ajal tuuakse vaatajateni lugusid, mis kajastavad ühtsuse ja andestuse vaimu.

Adventkoguduse meediaametnike sõnul on Hope Channel Ukraina ainuke riigis tegutsev kristlik telejaam, mis on kriisile reageerinud.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat