Teeme pühakojad esinduslikuks!

Avaldatud 17.3.2017, autor Andres Ploompuu

Pildil: Pastor Rein Kalmus 2014. aastal Pärnus hoovimaja lammutamas

Ühel hiljutisel liidu töötajate koosviibimisel tuli jutuks meie koguduste ja eelkõige kogudusemajade seisukord. Tõdesime siis üsna rõõmsalt, et praegu on soodsad ajad ja head võimalused meie kooskäimiskohti heakorrastada, renoveerida ja esinduslikumaks muuta. Viimaste aastate jooksul on mitmed meie kirikud saanud ühel või teisel viisil kas paremaks või lausa põhjaliku uuenduskuuri. Praegu on ehitamiseks, renoveerimiseks ja korrastamiseks häid võimalusi palju, kuid ka vajadused on endiselt suured.

Aegu on adventkoguduses olnud muidugi erinevaid ning alati pole meie kooskäimiskohtade eest hoolitsemine lihtne olnud. Leidlikkust ja teotahet on siiski alati leidunud. Rõõm on näha, et see teotahe pole ka täna kadunud.

Pildil: Võru kogudusemaja sissekäik, kus pani käe külge ka Andres Ploompuu

Usun, et praegu on meil Eestis erakordne võimalus meie pühakodasid ja nende ümbrust heaperemehelikult paremaks muuta. Peagi tähistab Eesti vabariik 100. aastapäeva. Käesoleval aastal tähistame aga meie, adventkogudus Eestis, oma 120. aastapäeva. Kogudus siin on kestnud 20 aastat enam kui iseseisvus.

Praegu käivad liidu kontoris usinad mõttetalgud selle üle, kuidas võiksime seda juubelit väärikalt tähistada. See, kuidas üldsus meid näeb, on pidupäeva kontekstis päris oluline. Kui Eesti vabariik korrastab saabuva juubeli ootuses oma esinduslikke hooneid ja sümboleid, siis seda enam on talguteks põhjust meil, kes me mitte ainult ei tähista aastapäeva, vaid ootame ka Issanda taastulekut.

Selles kontekstis muidugi võib ikka ja jälle küsida, kas peaksime oma vahendeid pühakodade ehitamiseks ja korrashoiuks kulutama. Kas poleks mõttekam kasutada nappe vahendeid evangeeliumi kuulutamisele? See on õigustatud küsimus. Meie sõnum on tõesti suunatud ikka väljapoole, kõigile. Samas vajame hooneid, esinduslikke kohti, mis on justkui Jumala saatkonnad meie linnades. Uues (eesti keeles veel ilmumata) diakonite ja diakonisside käsiraamatus on seda esindatuse küsimust hästi käsitletud. Seal on ära toodud, et meie „ülesanne on Jumala koja ja selle ümbruse hoidmine puhta ja korrapärasena ning tagada võimalus seal jumalateenistusi läbi viia. „Süsteem ja kord on ilmne kõiges, mida Jumal on teinud kogu universumis. Taeva seadus on kord ja see peaks olema seaduseks ka Jumala rahvale maa peal.“ (Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, lk 26).“

Samuti kirjutab diakonite ja diakonisside käsiraamat, et „koguduse ametnikel on eriline vastutus hoolitseda koguduse füüsiliste aspektide eest, alustades koguduse hoonete väljanägemisest ja lõpetades sellega, et oleks olemas kõik vajalik, et tagada meeldiv õhkkond jumalateenistuste läbiviimiseks ja osaduseks“. Samas kontekstis nimetab Ellen White Jumala koda lausa taeva väravaks, mille ülesanne on valmistada inimesi ette jumalateenistuseks taevas („Tunnistused kogudusele”, 5.kd, lk 491). Selliselt asjale lähenedes on pühakodade eest hoolitsemine üks osa evangeeliumitööst.

Sellepärast kutsun üles kasutama praeguseid häid võimalusi selleks, et meie kirikud võiksid kõneleda meie pühendumisest, usust, lugupidamisest Jumala vastu ja teenida ühiskonda parimal võimalikul viisil. Selleks on võimalik palju ära teha oma kohalikus koguduses kas ise oma andeid, võimeid ja oskusi rakendades või häid ettevõtmisi rahaliselt toetades.

Siinkohal kasutan võimalust ja juhin tähelepanu veel paarile võimalusele, kuidas erinevaid projekte toetada. Üks lihtsamaid ja ilmselt ka kaasaegsemaid viise on seda teha internetikeskkonnas toeta.advent.ee.

Teine võimalus on liidu annetuste kalenderplaan, kus on erinevate koguduste juures olevate ehitusprojektide toetuseks loodud Eesti liidu ehitusfond, kuhu kogutakse annetusi laupäevastel jumalateenistustel neljal korral aastas. Esimene neist on juba varsti, 25. märtsil, kuu viimasel hingamispäeval. Teine ehitusfondi annetus on plaanis 10. juunil, kolmas 21. oktoobril ja neljas 2. detsembril. Igale ehitusfondi annetusele on plaanis leida konkreetne sihtotstarve. See tähendab, et nende nelja annetusega on võimalik aastas aidata teostada nelja erinevat projekti.

Pildil: Pärnu koguduse sisehoov ja lagunev kuur, 2017 märts

25. märtsil kogutakse annetus Pärnu adventkoguduse sisehoovi korrastustööde toetamiseks. Pärnu kogudus on selle nimel juba usinalt ja kaua pingutanud. Rein Kalmuse juhtimisel on maha võetud vana ja väsinud endine korterelamu. See on andnud juurde kogudusele vajalikku ja hinnalist parkimisruumi, kuid kiriku hoov näeb hetkel välja üpris väsinud ja kole. On võetud ette plaan luua korralik parkimisplats, leida sobiv lahendus haljastuseks ja sisehoovi valgustamiseks. Eesmärk on muuta maja siseõu esinduslikumaks ja viisakamaks.

Pärnu koguduse ettevõetud projekt pole loomulikult ainuke omataoline. Vajadusi on meie erinevates kogudustes veel. Näiteks 10. juuni annetus läheb Kuressaare kirikuhoone tarbeks. Usun, et üheskoos on võimalik kõik meie pühakojad viisakaks ja kutsuvaks muuta. Selleks pole vaja kulda ja karda, kuid oleks vaja hoolt ja armastust. Neli ehitusfondi annetust aastas võiksid olla rohkemat kui vaid tavapärased annetused. Unistan sellest, et Eesti adventkogudusena võiksime ühise nõu ja jõuga midagi ette võtta, et teha üks ettevõtmine, üks projekt, üks ühine samm korraga ja muuta kõik meie pühakojad väärikateks ja äratuntavateks Jumala saatkondadeks.

Soovin juba ette väärikat Eesti adventkoguduse 120. aasta juubeli tähistamist. Teeme meie pühakojad esinduslikuks. See on minu unistus.

 

Andres Ploompuu

Pärnu adventkogudus pastor

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat