Ühel meelel koos

Avaldatud 5.10.2022, rubriik Päeva sõna

Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Apostlite teod 2:1

Vaimu tõotus kuulub meile tänapäeval sama tõesti kui esimestele jüngritele. Jumal annab meestele ja naistele väe kõrgelt samamoodi, nagu Ta andis selle neile, kes kuulsid nelipüha päeval päästekuulutust. Just praegu on Tema Vaim ja arm kõigi jaoks, kes neid vajavad ja kes võtavad Teda Tema sõnast.

Pane tähele, et Vaim valati välja alles pärast seda, kui jüngrid olid saavutanud täieliku üksmeele ega taotlenud enam kõrgemaid kohti. Nad olid kõik ühel meelel. Kõik erimeelsused olid kõrvale jäetud. Sõna ütleb: „Usklike kogul oli üks süda ja üks hing.“ (Apostlite teod 4:32) Kogu usklike kogudust elustas Tema Vaim, kes oli surnud selleks, et patused võiksid elada.

Jüngrid ei palunud õnnistust enda jaoks. Nad tundsid hingelist koormat teiste päästmise pärast. Evangeelium tuli viia maailma äärteni ja nad nõudlesid seda väge, mida Kristus oli tõotanud. Siis valati välja Püha Vaim ja ühe päevaga pöördus tuhandeid.

Praegu on vaja sama. Jätku kristlased kõrvale kõik lahkhelid ning andku end Jumalale kadunute päästmise jaoks. Palugu nad tõotatud õnnistust usus ja see tuleb. Vaimu väljavalamine apostlite ajal oli „varajane vihm“ ja selle tulemused olid aulised. Kuid hiline vihm tuleb veel külluslikum. Missugune on tõotus neile, kes elavad praegusel lõpuajal? „Pöörduge tagasi turvapaika, lootusrikkad vangid, sest ma kuulutan täna: Ma tahan sulle kahekordselt tasuda!“ „Paluge Issandalt vihma kevadvihmade ajal! Issand teeb kõuepilved ja annab neile vihmavalingud, igaühele rohtu väljal.“ (Sakarja 9:12; 10:1) − „Tunnistused kogudusele“, 8. kd, orig lk 20, 21.

Jaga Facebookis