Muudatus liidu noortetöö juhtimises

Avaldatud 9.1.2019

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu nõukogu on otsustanud ümber korraldada liidu noortetöö juhtimise. Nõukogu otsustas 9. detsembri koosolekul, et senise liidu noortetöö juhi Mairo Tutki ülesanded lõpevad 31. jaanuaril 2019. Samast kuupäevast lõpeb töösuhe Mairoga Tutkiga. Mairo osales 2016. aasta algusest noortenõukogu töös, alates sama aasta juunist, pärast eelmist liidu peakoosolekut, sai Mairost liidu noortejuht.

Mairo on lisaks noortejuhi tööle töötanud ka piiblitöölisena – Haapsalu, Kuressaare ja seejärel Tartu koguduses. Alates 2018. aasta novembrist, mil Tartusse läkitati piiblitööliseks Priit Keel, töötas Mairo üksnes noortejuhina.

Liidu esimees Ivo Käsk tõi esile, et Mairo on lisaks piiblitöölise ja noortejuhitööle olnud ka Majaka kogudusepistiku juht. „Kuigi koguduse lõpliku rajamiseni ei ole jõutud, on Majaka pistikuga seotud grupp viinud läbi hulga toredaid ettevõtmisi ja pistikuga seotud grupp on olnud toimekas,” ütles Ivo ja lisas, et näiteks pilla-palla kiriku kaudu on koguduse tegevusega olnud seotud palju sõpru väljastpoolt kogudust.

Liidu esimees märkis ära Mairo energilise toimetamise noortejuhiametis. „Mairo tegevusi jääb meenutama tihe matkakalender ja sisutihedad noortelaagrid,” lausus Ivo. „Mairo on olnud rõõmsameelne liige liidu kollektiivis.”

Väljendades heameelt tehtud töö üle, leidis liidu nõukogu erinevaid põhjuseid arvesse võttes, et noortetöö juhtimine on vaja ümber korraldada. Ühtlasi loodetakse noorteosakonnas hea koostöö jätkumist praegu veel ametis oleva noortejuhiga. „Mairo jätkab liidu nõukogu liikmena,” lisas Ivo ja sõnas, et praegu tegeleb liidu juhtkond uue noortejuhi ametissenimetamisega.

Mairo ütles möödunud tööperioodile tagasi vaadates, et see on olnud hea aeg nii enesearenduse kui ka enesekindluse õppimise mõttes. „Sain väga palju toredaid üritusi tehtud ja mõne ürituse kvaliteet tõusis. Üsna suur projekt oli noorteosakonnale süstade hankimine.”

Eelmise suve noortelaagris juurutati uus süsteem – mentorsüsteem, mida Mairo peab kordaläinuks. „Noortelaagrid olid hästi toredad. Viimase aasta noortelaager oli eriti õnnestunud, kuna seal oli uus mentorsüsteem, mida varem pole proovitud ja see on ilmselt ka selline asi, mis jääb ka edaspidiseks noortelaagri kavva.”

Matkasid peab Mairo oluliseks, kuna neil on noored saanud kogeda osadust ja seal on korraldajad saanud avastada noorte talente ning võimekust. „Lühikestel üritustel sa näed neid inimesi, aga matkad on olnud meeldejäävamad, seal saab avastada noorte talente ja luuakse päriselt suhteid.”

Oma järeltulijal soovitab Mairo kaasata võimalikult palju noori. „Mitmekesi, hea tiimiga, on hea asju teha. Ärgu keegi hakaku üritama üksinda midagi teha, head tiimi on vaja.”

Uue noortejuhi õlule jääb ka uue noortenõukogu komplekteerimine ja kinnitamine.

Seni Mairo vedada olnud Kristlikud Matkad jätkab tegevust. „Mina üksinda ei tee edasi, proovime Kallega (Daniel, toim) ülesandeid jagada. Veebruaris on nii täiskasvanute kui ka noorte talvematk,” ütles Mairo.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat