Tallinna I adventkogudus tervitas uusi töötajaid

Avaldatud 15.9.2014, allikas Meie Aeg

Laupäeval, 13. septembril tervitas Tallinna I adventkogudus uusi pastoreid. Tallinna I adventkoguduses alustasid teenistust pastorid Ivo Käsk, Ego Naab ning piiblitöölisena intern Mervi Kalmus. Ivo, kes on ka koguduste liidu esimees, oli varem Tartu koguduse pastor, Ergo teenis enne Haapsalu ja Kuressaare kogudust ning on ka varem Tallinna koguduses töötanud, Mervi töötas samuti Tartus, mis oli ka tema esimene kogudus. Koguduse poolt kingiti uutele pastoritele lilled ja kommikarp ning kogudusevanem Rain Siimuga paluti uutele pastoritele õnnistust.

Ivo ütles hingamispäevale tagasi vaadates, et tore päev oli. Tallinna I adventkogudus on Ivo jaoks võõras kogudus ja seega on avastamist palju, kuna kogudus on ka suurima liikmeskonnaga Eestis. Lähemate eesmärkide kohta ütles Ivo, et esialgu soovib ta kuulata, mida koguduseliikmed räägivad, nende mõtteid ja ootusi ja arvamusi selle kohta, missugune kogudus on ja mis seal toimub. „Mul on üks konkreetne eesmärk küll: võimalikult ruttu kõigi inimestega tuttavaks saada. Neid kohates jumalateenistusel või neid kodus külastades, mis iganes viisil.”

Esimeses sõnumis kogudusele keskendus Ivo küsimusele, milleks Jumal koguduse on loonud, vastates ise: „Inimesel ei ole hea üksi olla, kogudus on paik, kus kasvada ühte. Mina ka tahan kasvada koguduse sees ja kogudusega ühte.”

Kui varem on Tallinna koguduses olnud ametis nii vanem- kui noorempastor, vahepealsetel aastatel ka üks pastor, siis nüüd on koguduses kolm töölist. Kõige olulisemaks tööülesandeks omavahel peab Ivo praegu koostöö väljakujundamist. „Me jagame koos ülesanded ära ja teeme koos tööplaane.”

Ka Mervi jaoks on tegu uue, avastamata kogudusega: „Kui puldist saali vaatasin, siis suurem osa inimesi olid minu jaoks võõrad. Sabin oli sees. Samas oli julge olla, sest ühel pool oli Ergo ja teisel pool oli Ivo. Üldine emotsioon on positiivne.” Oma lähemaks eesmärgiks peab ta samuti inimestega tutvumist ning töörütmi saavutamist. „Tahaksin tegeleda sellega, mis mulle südamelähedane on: õpetada, jutlustada, noortega koos olla. Neid inspireerida, neid edasi aidata nende vaimulikul teel. Tahaksin olla heaks kolleegiks teistele pastoritele, kes siin on. Et meil võiks olla hea ja usalduslik tiim, et me võiksime üksteist vastastikku toetada. Tahaksin olla võrdväärne partner, et saaksime üksteist toetada ja julgustada, sest seda läheb meile kõigile tarvis.”

Oma sõnavõtus keskendus Mervi koguduse terviklikkusele, mille loovad ühelt poolt jumalik ja ajatu ja muutumatu ja teiselt poolt muutuvad ja ajalikud inimesed. „Kasutasin kirjakohta kirjast efeslastele: kogudus on prohvetite ja apostlite alusele rajatud ja selle nurgakivi on Jeesus Kristus. Teiselt poolt moodustavad koguduse ajalikud, eksivad, piiratud inimesed. Kasutasin üht metafoori, mida eelmisel nädalal olin lugenud. Konsonandid, muutumatud asjad, on Jumalalt, muutuvad, täishäälikud, mis annavad sõnadele värvi ja kõla, on inimeste poolt. Tuletasin kogudusele meelde, et kui me oleme tulnud kogudust teenima, siis me ei ole koguduse juht ja rajaja, sest kogudusel on juht ja rajaja juba olemas, see on Kristuse töö. Meie oleme tulnud täishäälikuteks, et koguduse kõla võiks olla järjest ilusam, järjest kutsuvam. Et inimesed, kui nad kogudust näevad, võiksid anda au meie taevasele Isale.”

Ergot tervitati Tallinna koguduses kui kunagist pastorit. „Rõõm oli kohtuda inimestega, keda pole pea kümme aastat näinud. Jumalateenistus oli südamlik,” ütles Ergo päevale tagasi vaadates. Oma sõnavõtus kogudusele võrdles Ergo kogudust laevukesega merel, võttes aluseks Jeesuse tormivaigistamise loo. „Jeesus magas paadis, kui torm oli. Sageli võib olla niimoodi, et inimlik faktor tahab ise oma arusaamise järgi toimida, aga Jumala tahe jääb tahaplaanile või unustatakse. Vaimuliku võitluse pöördepunktiks saab usupingutus jumaliku abi järele. Mu meelest on see mõte asjakohane alati, kuid eriti ehk nüüd Tallinna koguduses kui on toimunud mõningad muutused.” 

2013. aastal valiti Tallinn Balti uniooni 2014. aasta misjonilinnaks ja see ettevõtmine kandub edasi ka järgmisse aastasse. „On eesmärk vaikselt hoogu koguda ja äratada entusiasmi koguduste sees. Ja mõelda koos, millised võimalused meil on. Eesmärk on konkreetse plaani väljatöötamine ja selle teostamine,” ütles Ivo misjonilinna projektist rääkides. „Kevadel laulsime IMPACTil laulu, et palju tööd on teha veel selles linnas. See on suur linn ja meil on vaja koos tegutseda,” lisas Ivo.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat