Peakonverentsi juhatus astub ühtsuse protsessis edasi

Avaldatud 19.7.2018, allikas Adventist Review

Seitsmenda päeva adventistide koguduse peakonverentsi juhatus võttis hääletuse teel teisipäeval, 17. juulil vastu dokumendi, mille esitas ühtsuse järelvalve komitee (Unity Oversight Committee). Soovitused esitati üheksa kuud pärast üleilmse koguduse allüksuste ärakuulamist ja nendega konsulteerimist; dokumendis on ka ülevaade protsessist, kuidas on pöördutud nende allüksuste poole, kelle tegevus ei ole vastavuses peakonverentsi töökoosoleku, peakonverentsi nõukogu või koguduse tööjuhisega (working policy). Soovituste seas on teatud arvu vastavuse järelvalve komiteede sisseseadmine, mis tegeleksid spetsiifiliste probleemidega ning annaksid seejärel soovitusi peakonverentsi juhatusele.

Ühtsuse järelvalve komiteele esitati kogudusejuhtide kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmeid, dialoogid 13 divisjoniga, peakonverentsi juhtkonna ja peakonverentsi allasutuste nõuanded. Arvesse võeti ka möödunud aastakoosolekute nõukogude liikmete kommentaarid.

Peakonverentsi arhiivi-, statistika- ja uuringuosakond sai ülesande töötada välja küsitlus ja viia üle maailma kõigi divisjoni- ja unioonijuhtide seas läbi uuring. Kõik need, kes uuringus osalesid, ei vastanud kõigile küsimustele küsimustikus. Uuringu tulemuste kohta saab lugeda siit (inglise keeles). Uuringust selgus, et unioonide presidentide seas on enamus neid, kes kiidavad heaks mingil moel tegelemise juhtumitega, kus minnakse tööjuhisega vastuollu.

Vastavalt sätestatud kodukorrale on 17. juulil vastu võetud dokument päevakorras ka peakonverentsi ja divisjonide juhtide komitees. Seejärel saadetakse dokument peakonverentsi nõukokku, kus see võetakse arutelule oktoobris toimuval aastakoosolekul.

Kõnealust dokumenti saab lugeda siit (inglise keeles):

Peakonverentsi töökoosoleku ja peakonverentsi nõukogu otsustega arvestamine ja nende praktiseerimine (“Regard for and Practice of General Conference Session and General Conference Executive Committee Actions”)

Kooskõlastuskomitee lähteülesanded (“Compliance Committee's Terms of Reference”)

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat