Adventkoguduse eelarve on vastu kõiki ootusi tasakaalus

Avaldatud 14.4.2021, allikas Adventist Review

Üleilmse adventkoguduse peakonverentsi (PK) laekur Juan Prestol-Puesán andis ülevaate koguduse finantsaastast 2020, mida sageli on kirjeldatud kui ootamatut, ennustamatut ja ebakindlat.

Prestol-Puesán esitas oma aruande 13. aprillil PK nõukogule, mis on koguduse kõrgeim organ iga viie aasta järel toimuva töökoosoleku järel. PK nõukogu liikmed osalevad neil päevil iga-aastasel kevadkoosolekul, mis tänavu on virtuaalne.

Prestol-Puesán meenutas möödunud aasta keerukusi – pandeemia alguse ajal näis, et väljavaated on tumedad, aga kui suvi lõppes ja algas sügis, hakkasid numbrid taas vaikselt tõusma. Novembris esitas ta erilise palve. „Ma palvetasin, et Issand lubaks meil 2020. aasta lõpetada tasakaalus, ning väljendasin mõtet, et selle tasakaalu saavutamine või isegi kümne tuhande dollari suurune ülejääk oleks nagu unistuse täitumine,“ rääkis ta. „Täna annan teile teada, et minu suur unistus läks täide ja minu palvele vastati külluslikumalt, kui oleksin osanud oodata.“ Prestol-Puesán andis aru, et koguduse netovara kasvas 67 816 dollarit ehk „rohkem, kui kuus korda üle selle, kui ma olin Issandalt palunud“.

Jumal õnnistas, kuid positiivne tulemus ei oleks tõeks saanud ilma hoolika juhtimiseta, rõhutas laekur. „Peakonverentsi finantsoperatsioone on tehtud väga hoolikalt,“ sõnas ta ning rõhutas, et kogu aeg vähendati kulusid.

„Kui me ei oleks kulusid vähendanud, ei oleks me tasakaalu saavutanud. Märkimisväärne on see, et Põhja-Ameerika piirkonnas, kus kogutakse pea pool kogu PK eelarvest, tõusis 2020. aasta kümnis võrreldes 2019. aastaga 1,7 protsenti.

Kui aasta teises pooles saabus suurem stabiilsus, ei pidanud hädaabinõusid lõpuni viima. „Divisjonide eraldisi ja 10/40 akna eraldisi ei pidanud vähendama,“ sõnas Prestol-Puesán, viidates misjonifondidele, tänu millele tehakse misjonitööd piirkondades, kus kristlus on vähemuses.

„2020 lõppes sama ennustamatult ja ebakindlalt, nagu ta algas, aga Issand oli meiega,“ sõnas Prestol-Puesán. „Ta tõi meid sellest aastast läbi ning lisas meie alandlikele jõupingutustele oma õnnistused.“

Ülemaailmne kümnis – 10 % sissetulekust, mida koguduseliikmed vabatahtlikult kogudusemisjonitöö tarvis tagasi toovad –, vähenes 2020. aastal 128 miljonit USA dollarit ehk 5,3 %. See langus oli ilmselt põhjustatud finantsilisest ebastabiilsusest maailmas ja USA dollari vahetuskursi muutumisest. Kümnise vähenemine mõjutab otseselt koguduse PK tegevust, mis koguduse põhikirja järgi saab 2 % koguduse kogukümnisest. Antud juhul tähendas see, et PK sai oma tegevuste läbiviimiseks 2,7 miljonit USA dollarit vähem.

PK aselaekur Ray Wahlen ütles, et PK töötajaskond tegi kärpeid ja tööharudes vaadati üle kõik plaanid, millest paljud lükati edasi või jäeti sootuks ära.

Prestol-Puesán ütles, et 2020. keeruline aasta andis „palju hoiatusi, et me 2021. aastal ja edaspidi toimetaksime hoolikalt ja tähelepanelikult“. Ta lisas, et PK soovib mitmes valdkonnas endist olukorda taastada, see puudutab lõpetamata misjoniprojekte ja -algatusi.

Üks valdkond, milles soovitakse saavutada COVIDi-eelne tase, on misjoniannetused. 2020. aastal vähenesid misjoniannetused 14,9 miljonit USA dollarit (20 %) võrreldes 2019. aastaga. Wahlen sõnas, et kogudus soovib täpsemini uurida, mis on sellise languse põhjused.

Prestol-Puesán jagas aruande lõpus isiklikku kogemust, kuidas isiklik uurimine ja seitsmenda päeva adventistide kui lõpuaja rahva vaatlemine aitas tal mõtiskleda selle üle, kui oluline on koguduse misjoni toetamine. Osundades Ellen G. White’i mõtteid, meenutas Prestol-Puesán kuulajaile, et Jumal juhib meid ka siis, kui langetame rahaga seotud otsuseid. Kui koguduse juhid ja liikmed soovivad, et Jumal neid õpetaks, kuidas oma vahendeid Jumala töö toetamiseks paremini kasutada, siis Jumal õpetab neid, millal müüa ja millal osta.

Kui laekuri meeskond lõpetas 2020. aasta finantsaruannet, saadi teade, et PK-le on annetatud ootamatu summa raha misjonitööks. Annetajaid oli mitu ning annetusi oli miljonite dollarite ulatuses; annetaja isikud on teadmata. Prestol-Puesán ütles, et see on vaid eelmaitse, sellest, mis lõpuajal veel ees on. „Ma olen väga tänulik,“ sõnas ta, „et aastal 2020 näitas Jumal meile vilksatusi sellest, mis aegade lõpul misjonitöös veel tuleb.“

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat