21. päev 40-päevane palveaeg

Avaldatud 23.5.2022

„Tõuse püsti ja sära“

Autor Frank Fournier

Peagi saab „maa valgustatud” Jumala iseloomu auliste omadustega. Paljud tagasipüütud patused „tõusevad ja säravad” Jumala väes, tõmmates „uskmatute väed” alati vastuvõtva Isa käte vahele. (Ilm. 18:1; Jes. 60:1–5.) „Tõuse üles ja sära”.

Meile öeldakse, et Püha Vaimu mõju viimastel päevadel on nii mõjuv, et maailma haarab väga tugev veendumustunne. Omakasupüüdmatuid kristlasi võib näha tormamas inimese juurest inimese juurde, majast majja, rääkimas sõnu, mis neile on antud otse taevast. Tuhanded, võib-olla miljonid, vastavad. Nende huultelt kõlab uus laul, sest kogu Jumala väehulgas näevad nad inimese asemel Jeesust.

Hiljuti toimunud hingamispäevakooli arutelul märkis üks meie liige, et lihalik inimene soovib olla „keegi”. Nad igatsevad olla tunnustatud millegi eest. Kuid kogu selline lootus on vale. Jeesus ütles: „sest minust lahus ei suuda te midagi teha.“ Seetõttu kõik mida me saavutame, saavutame me tänu meis olevale Jumala väele. Au endale võtmine selle eest, mida ainuüksi Jumal suudab, solvab Teda ja on meile vaimselt kahjulik. Ainult Jeesus on meie pääste; Tema üksi on meie au, meie õigus, meie kõik kõiges.

Jumal on pikka aega olnud valmis ilmutama ennast, oma armastust, tarkust ja väge surevale maailmale, kui vaid Tema rahvas annaks Talle selleks kanali, mille kaudu Ta saaks töötada! Selle asemel oleme oma ise toimetuleku kaudu „piiranud Iisraeli Püha” (Ps 78:41). Kui oleksime reaalsusega ühenduses, ei tunneks me hetkekski end nii „rikkana ja heast rikastatud, mitte midagi vajavana" (Ilm. 3:17).

„Ma nägin,“ ütleb prohvet, „et Jumala laste tugevus seisneb nende alandlikkuses. Kui nad on endi silmis väikesed, on Jeesus neile nende tugevus ja õigus ning Jumal teeb nende tööd edukaks“ (Testimonies for the Church, 3. kd, lk 307).

„Aga mina vaatan ka niisuguse peale,“ ütleb Jumal, „kes on vilets (tema enda silmis), kellel on purukspekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees.“ (Js 66:2b).

„Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha: Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid.“ (Js 57:15).

Ellen White'i sõnul: „Inimesel, kes töötab kõige tõhusamalt, on tugevaim tunnetus oma nõrkusest ja vääritusest ning ta heidab oma abitu hinge Kristuse ette. Seda iseloomu nimetab Jumal kahetsevaks. . . Siin on meie jõuallikas” (1888. aasta materjal, lk 1458).

Kas me peame ootama, kuni „iga maapealne tugi on ära lõigatud?“ (Ajastute Igatsus, lk 121). Kas me peame langema äärmuslikku vaesusesse, enne kui tunneme, et vajame Jumala abistavat kätt? Kas me ootame viimast tagakiusamist, mis meie südamed alandaks? Kas meil on vaja kuulda sõnu „Ennäe, peigmees tuleb”, kuniks me oleme valmis väljakutse vastu võtma?

Jeesus tuleb varsti. Ärka üles, Jumala rahvas!

Jumala austamine maailma ees ei muutu lihtsamaks. Meie südamed ei saa kunagi vastuvõtlikumaks Jumala õigusele, kui need on praegu. Peame nüüd alandama oma südamed vastavalt oma vajadustele ja nõudma Jumalalt väge, tuginedes Tema tõotustele.

Jumala üleskutse meile täna on järgmine:

„Tõuse, paista,
sest sinu valgus tuleb
ja Issanda auhiilgus koidab su kohal.
Sest vaata, pimedus katab maad
ja pilkane pimedus rahvaid,
aga sinu kohal koidab Issand
ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust…”

(Ja selle tulemusena)

„Su poole pöördub mere ohtrus
ja rahvad tulevad su valguse juurde,
su paistuse juurde, mis sinust kumab.“

(Js 60:1-5, rõhuasetused lisatud)

Frank Fournier on Eden Valley Koguduse ja Eden Valley Insituudi pastor Lovelandis, Colorados.

Südame väljakutse

Alandlikkus on kristlase elus edu võtmeks, sest kui me tajume oma suurt vajadust Jumala järele, anname end üle Talle, kellel on kõik õigus, mida vajame. Ja Tema annab meile võidu. Kas sa ei igatse võitu enese ja patu üle ja väge hingede võitmiseks? Kas sa ei igatse võtta igapäevaselt vastu Püha Vaimu välja valamist? Kas sa ei taha, et Jeesus tõesti elaks sinus ja sinu kaudu, ilmutades kõikidele, kellega kokku puutud, Tema armastavat iseloomu, enese salgamist ja armu? Mis takistab sul elada täna Kristuse õiguse läbi? Kas sinu elus on eneseõigustust? Mis kartused võivad sinus pead tõsta, kui on aeg julgelt ja sõbralikult jagada Tema armastust ja tõde inimestega, kes on sinu mõjusfääris? 

Ole julge, Jeesus aitab sind, kui sirutud oma vajadustes Tema poole (Jh 6:37). Ta soovib enam kui midagi muud, et Tema au säraks sinu elus. Ja seda juba täna! Miks mitte paluda kohe praegu, et võiksid oma eluga austada Jumalat?

Palvesoovid:

  • Palveta, et usklikud mõistaksid paremini, mida tähendab „õigus usu läbi.“
  • Palveta südame alandlikkuse pärast ja alistumise anni pärast.
  • Palveta, et Jumal annaks sulle julgust jagada Jumala Sõna end ümbritsevate inimestega, pakkudes piiblitunde, õpetades ja jutlustades.
  • Palveta julguse pärast, et jagada Jumala armastust ja tõde, kasutades selleks oma ainulaadseid talente.
  • Palveta, et kui me mõistame Jeesuse tuleku ligiolekut, võiksime kõik otsida Teda kogu südamest ja kaevuda sügavuti Tema Sõnasse.

Materjalid, et teemat veelgi sügavamalt uurida

Liitu “24/7 ühenduses palve kaudu” 

Liitu teiste usklikega üle kogu maailma, et 40-päevase palveaja jooksul üheskoos palvetada Zoomi vahendusel  https://247unitedprayer.org 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat