Üleilmsest jüngerluse algatusest

Avaldatud 18.4.2023, allikas Adventist Review

Seitsmenda päeva adventistide üleilmse koguduse peakonverentsi (PK) pastorite ühenduse juht Ramon Canals pöördus 11. aprillil Ameerika Ühendriikides Marylandi osariigis Silver Springis toimunud kevadkoosolekul kogudusejuhtide poole, et nad tunnistaksid kiireloomulisi vajadusi evangeeliumitöös. Ta tutvustas ülemaailmset algatust „Jüngerlusel põhinev evangelism" (Global Disciple-Making Evangelism).

„Kuna me näeme järjest uusi ajamärke, tunnistame, et kogudusel on tungiv vajadus teha koostööd ulatuslikus evangelisatsioonipüüdluses. Jeesus tuleb varsti," ütles ta. Maailm näitab Kristuse peatset tagasitulekut, lisas Canals, „ja me peame oma tööga veidi rohkem kiirustama". Selle algatuse eesmärk on aga mitte keskenduda pelgalt sündmustele ja kuupäevadele, vaid edendada terviklikku evangelismi ja jüngerluse kultuuri igas koguduses.

Adventkoguduse strateegiline plaan aastateks 2020–2025 rõhutab misjoni kui eluviisi taaselustamist, mitte ainult pastorite, vanemate ja teiste kogudusejuhtide jaoks, vaid iga koguduseliikme jaoks, et kogeda „rõõmu Kristuse tunnistamisest ja jüngerlusest".

Canals julgustas kogudusejuhte, öeldes neile, et „parim töö, mida pastorid saavad oma liikmete heaks teha, ei ole mitte jutluste pidamine, vaid nende jaoks töö kavandamine ja nende õpetamine Jeesuse heaks töötama".

„Jääb küsimus, kuidas me saame julgustada oma pastoreid ja liikmeid, noori ja kogenud liikmeid, osalema ülemaailmses evangelismis." Jim Howard, PK hingamispäevkooli ja isikliku teenistuse tööharu juht pakkus välja lahenduse: ülemaailmse evangelismi raamistik ja mudel, mille aluseks on kõigi liikmete kaasamise kontseptsioon.

See algatus kutsub iga seitsmenda päeva adventistide koguduse divisjoni, liitu, uniooni ja kohalikku kogudust ühinema ja võtma selle mudeli kasutusele, et jagada kolme inglite kuulutust, mis on meile usaldatud. Howard kordas, et tegemist ei ole üritusele keskendunud algatusega, vaid pigem põhineb see jüngerlusel ja eelkõige inimestele keskendumise põhimõttel.

Ülemaailmse jüngerluse raamistiku alusel saab iga kogudus oma kontekstis rakendada algatuse erinevaid etappe. Sel viisil võivad koguduseliikmed õppida saama meditsiinimisjonärideks ja kirjandusevangelistideks; ning iga kogudus võib pidada piiblikooli ja luua piibliõpetuse teenistuse, kaasates samal ajal protsessi ka teisi teenistusi, ütles Howard.

„Me ei saa [isiklikku teenimist] teostada suurte ürituste kaudu," ütles Howard. Meie püüdlusi peab põimima isiklik teenimine, kaasates iga koguduseliiget ja suur osa sellest püüdlusest on seotud selle tagamisega, et üksikud liikmed oleksid ühenduses Jumalaga.

Howard selgitas ka algatuse positiivseid külgi, mis…

- kaasab koguduseliikmed igasse jüngrite loomise faasi,
- seab esikohale isikliku teenimise – palvetamine, kirjanduse/meedia levitamine, kutsumine, külastamine/kutsumine, piibliõpetuse andmine, mentorlus jne,
- ühendab isikliku töö avalike üritustega, et saavutada optimaalseid tulemusi,
- ühendab tervise ja evangeeliumitöö, nagu Jeesus seda tegi,
- juhib vajaduspõhiseid teenistusi, et õpetada Piiblit ja tuua inimesi ristimisele,
- tagab nõuetekohase ettevalmistuse ristimiseks,
- kasvatab uusi liikmeid ja koolitab neid hingede võitmiseks,
- arendab kultuuri, kus iga kogudus on koolituskool.

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat