Saulus (Jumalalt palutu)

Avaldatud 15.11.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Noor variser, kes kiusas taga kristlasi; hiljem muudeti nimi Pauluseks. Tahad rohkem teada? Loe: Apostlite teod 7:54−60; 9:1−31; Kiri galaatlastele 1:6−2:14.

Mõtted tänaseks

Stefanose kividega surnuks viskamine innustas Saulust veelgi aktiivsemalt Jeesuse järelkäijaid taga kiusama. Apostlite teod 9:1, 2 loeme, et Saulus „läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta iial peaks leidma mõne usuteel käijaist, olgu mehi või naisi, võiks neid aheldatult tuua Jeruusalemma“. Kuid Jumal hoolitses selle eest, et Saulus oma plaanid ümber teeks. Teel Damaskusesse kohtus Saulus Temaga, keda ta tegelikult taga kiusas, ning jäi kohe pimedaks. Kui ta pärast seda dramaatilist sündmust Damaskusesse jõudis, külastas teda Jeesusesse uskuja Hananias, kes oli saanud Jumalalt juhised minna Saulust vaatama. Seesama Hananias pani käed Sauluse peale ja „kohe langes Sauluse silmadelt otsekui soomuseid ja ta nägi jälle. Ta tõusis püsti ja laskis enese ristida. Ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta tagasi oma jõu. Saulus oli siis mõned päevad Damaskuses jüngrite juures ning hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogides Jeesusest, et see on Jumala Poeg.“ (salmid 18−20) Ja see juhtus üsna varsti pärast seda, kui ta oli olnud täiesti kindel, et kõik, kes Jeesusesse usuvad, tuleks vähemalt vangi panna!

Evangeelium suudab inimese elu täielikult muuta. See juhtuski Saulusega. Kui ta kohtus Jeesuse Kristusega, pöördus kõik tema elus kummuli. Tänu Jumalale, et sellest ajast peale on selline ime kordunud miljonite meeste ja naiste elus igal pool!

Minu palve

Issand, palun anna ka minu ümber olevatele inimestele Damaskuse kogemus ja aita, et oleksin valmis neid Hananiase kombel Sinu juurde juhtima!

Jaga Facebookis