Vaim toob rahu ja rõõmu

Avaldatud 20.11.2022, rubriik Päeva sõna

Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes! Kiri roomlastele 15:13

Püha Vaimu väljavalamisest on palju räägitud ja mõni on tõlgendanud seda nii, et sellest on kogudusele kahju. Igavene elu on Pühakirjas leiduva elava alge vastuvõtmine ja Jumala tahte täitmine. See on Jumala Poja liha söömine ja vere joomine. Neile annab evangeeliumi valgus elu ja surematuse, sest Jumala Sõna on tõde, vaim ja elu. Kõigi nende eesõigus, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse kui oma isiklikku Päästjasse, on toituda Jumala Sõnast. Püha Vaimu mõju muudab selle Sõna, Piibli, surematuks tõeks, mis annab palvemeelsele uurijale vaimulikud sooned ja lihased.

„Te uurite pühi kirju,“ ütles Kristus, „sest te arvate nendest saavat igavese elu − ja just need on, mis tunnistavad minust.“ (Johannese 5:39) Need, kes kaevavad pealispinnast sügavamale, leiavad tõe varjatud kalliskivid. Püha Vaim on tõsimeelse otsija juures. Tema valgus paistab Sõnale ning vajutab tõe meeltesse kui uue, värske ja tähtsa. Otsija täitub rahu ja rõõmuga, mida ta pole kunagi varem tundnud. Ta mõistab tõe väärtuslikkust rohkem kui kunagi varem. Uus taevane valgus paistab Sõnale ja valgustab seda nii, nagu oleks iga täht kullaga karratud. Jumal ise on rääkinud mõistusele ja südamele ning teinud Sõnast vaimu ja elu.

Iga tõeline Sõna uurija tõstab oma südame Jumala poole ja anub Vaimu abi. Peagi avastab ta, et see tõstab ta kõrgemale kõigi nõndanimetatud õpetajate väljamõeldud väidetest, kelle nõrgad, vankuvad teooriad ei toetu elava Jumala Sõnale. − „Manuscript Releases“, 21. kd, lk 131, 132.

Jaga Facebookis