Kogudusejuhid hääletasid selle poolt, et 2022. aasta jaanuaris peetakse erakorraline ühepäevane peakonverentsi töökoosolek

Avaldatud 15.4.2021, allikas Adventist Review

Teisipäeval, 13. aprillil hääletas seitsmenda päeva adventistide koguduse peakonverentsi (PK) nõukogu selle poolt, et 2022. aasta 18. jaanuaril toimub erakorraline ühepäevane PK töökoosolek.

Sel nädalal toimub koguduse PK kevadkoosolek ning hääletus toimus koosoleku esimesel päeval. Kevadkoosolek on sügiskoosoleku kõrval PK iga-aastane üleilmne koosolek. Tänavune kevadkoosolek peetakse virtuaalselt.

PK erakorraline ühepäevane koosolek 2022. jaanuaris kutsutakse ellu ühe eesmärgiga: viia PK põhikirja sisse muudatus, mis lubab tulevastel PK töökoosolekutel, mis toimuvad iga viie aasta järel, osaleda virtuaalselt, kui ettenägematud ja vältimatud olud seda nõuavad.

Enne hääletust selgitas koguduse asesekretär Hensley Moorooven faktoreid, mida nõukogu liikmetele esitleti. Ta tuletas kuulajaile meelde, et koguduse põhikirja järgi peavad PK töökoosoleku saadikud hääletamistel isiklikult kohal viibima. Lisaks sellele on põhikirja V artikli 1. lõigus sätestatud, et PK töökoosolekut ei tohi edasi lükata „üle kahe aasta“. Moorooven selgitas, et PK põhikirja saavad muuta ainult PK töökoosoleku saadikud. Kokkuvõtteks ütles Moorooven, et kogudusejuhtide ettepanek on kooskõlas PK põhikirjaga.

„Meie eesmärk on tagada protsessi läbipaistvus igal sammul,“ sõnas Moorooven. „Teie ette toodud ettepanek on kõige vastuvõetavam lahendus.“ Selle lahenduse järgi saavad tulevase PK töökoosoleku saadikud osaleda töökoosolekul isegi siis, kui nad ei saa pandeemia mõjude tõttu St. Lousi reisida.

PK president Ted N. C. Wilson kinnitas samuti, et see erakorraline PK töökoosolek kutsutakse kokku vaid üheks päevakorrapunktiks. Ta kinnitas, et sellele koosolekule ei lisata teisi päevakorrapunkte.

PK järgmine töökoosolek toimub 6.–11. juunini 2022. aastal St Lousis Missouri osariigis USAs – pandeemia tõttu on reisimine ja suurte hulkade kogunemine raskendatud ning sellest tulenevalt tundis töökoosolekut planeeriv komisjon, et on vaja välja töötada alternatiivne lahendus. Pärast viimast otsust töökoosolek edasi lükata sai põhikirja komitee kokku ning soovitas viia sisse PK põhikirja muudatus, mis lubab tulevikus saadikutel ka virtuaalselt koosolekul osaleda. Kui PK töökoosolek veel kord pandeemia mõjude tõttu edasi lükataks, kaotaks PK vastavuse oma alusdokumendiga. Kogudusejuhid soovitasid seega, et kui kutsutakse kokku erakorraline ühe päevakorrapunktiga PK töökoosolek, mille eesmärk on viia sisse muudatus koguduse põhikirja, siis annab see võimaluse korraldada hübriid- või virtuaalne Pk töökoosolek.

PK nõukogu peab veel otsustama, kas erakorraline ühepäevane koosolek on läbinisti virtuaalne või peavad saadikud füüsiliselt kokku tulema või korraldatakse hübriidkoosolek.

Põhikirja V artikkel annab õiguse vähendada „kogudusesisese suure kriisi või rahvusvahelise kriisi tõttu“ saadikute arvu. Kevadkoosolekul hääletati selle poolt, et jaanuaris toimuva erakorralise koosoleku saadikute arv on 400, esindatud saavad kõik 13 divisjoni ja kaks nendega seotud uniooni. Samuti võeti vastu otsus, et kui mõni divisjon ei saa oma delegaate reisipiirangute või teiste põhjuste pärast saata, siis PK jagab need kohad ümber PK töötajate ja tööharujuhtide vahel, seades sihiks selle, et need inimesed esindaksid nimetatud divisjoni.

Hääletati ka selle üle, et kõik 13 divisjoni ja 137 uniooni arutavad seda põhikirjamuudatust oma nõukogudes ning annavad oma arutelude kohta PK sekretariaadile hiljemalt 31. augustiks 2021 tagasisidet.

Arutelude käigus väljendas mitu saadikut oma poolehoidu sellele ettepanekule, nimetades, et pandeemia on mõjutanud koguduse toimimist. Hope Channel’i president Derek Morris rääkis ettepaneku poolt: „See on väga hea ettepanek ja me soovime ju kaasata rohkem inimesi, mitte inimesi välja jätta. Selles olukorras, kus me end praegu leiame, olen täielikult selle ettepaneku poolt.“

Esitati ka küsimusi ja soovitusi. Inter-Euroopa divisjoni peasekretär Barna Magyarosi sõnas: „Esiteks arvan, et see on selle tehnilise murekoha lahendamisel loogiline samm ja arvan, et peame selles suunas minema. Ma soovin lisada, et selle ettepaneku sõnastuses peab selge olema, et see ei ole pretsedent. Meie järeltulijatele mõeldes ei saa see olla pretsedent teistele päevakorrapunktidele, mida võib olla mugav sel viisil lahendada.“

Pärast arutelusid võeti kõik kolm punkti suure häälteenamusega vastu. Esimene ettepanek korraldada erakorraline ühepäevane PK töökoosolek võeti vastu häältega 169:3. teine ettepanek korraldada ühepäevane töökoosolek päevakorrapunktiga muuta PK põhikirja nii, et see lubaks töökoosolekul virtuaalset osalemist, võeti vastu häältega 168:3. Kolmas ettepanek vähendada 18. jaanuari koosoleku delegaatide arv 400-le võeti vastu häältega 170:1.

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat