Iraagi sõda

Sõda Iraagis on veel üks võimalus usuinimestel seista lootuses, kuigi ümberringi valitseb meeleheide. Seitsmenda Päeva adventkristlased on inimesed, kes ühinevad teiste inimestega üle maailma, et palvetada sõjategevuse kiire lõpu eest.

Usukogukonnana, mis tegutseb igal pool maailmas, ei saa me vaadata mitte ühtegi riiki, kui kurjuse rahvast, vaid näeme neid, kui inimesi, kelle eest Jeesus Kristus, Jumala Poeg, suri. Me meenutame neid sadu Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse liikmeid Iraagis, kes teenivad kolmes koguduses, sealhulgas Bagdadis ja iidses Niinive linnas. Meie palved on nendega ja kõigi teistega, kes on selle konfliktiga seotud.

Me pühendame endid teenima lootust lootusetuse keskel. Me soovime pakkuda tervenemist ja olla toeks neile, kelle elusid raputatakse, ükskõik kus nad asuvad. See on meie kutsumise oluline osa.

Kogudusi ei tohiks tunda ainult vaimuliku töö osas – kuigi see on kõige alus. Kogudused peavad toetama ka elukvaliteeti, ning selles osas on rahutegemine esmatähtis. Me pöördume kristlaste ja heasoovlike inimeste poole üle maailma, et nad võtaksid aktiivse rolli rahu tegemisel ja säilitamisel, olles seega osa lahendusest, mitte probleemist.*

Kui me palvetame ja töötame rahu säilimise nimel, tunnistame ja kinnitame siiski, et ainus tõeline rahu saabub siis, kui õnnis lootus Kristuse tagasitulekust siia Maale saab reaalsuseks. Loodame, et see päev võiks peagi saabuda ja et lootus säraks eredalt neis pimedates tundides.

* „Seitsmenda päeva adventistid kutsuvad üles rahule“ - Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse peakonverentsi juhatus, 18.04.2002.

See seisukoht avaldati 20. märtsil 2003, Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse Peakonverentsi kommunikatsiooniosakonna poolt, Peakonverentsi presidendi kantselei nimel.

Jaga Facebookis
Info