Tütarlaste ja naiste vägivaldne kohtlemine

Meie, seitsmenda päeva adventistide koguduse liikmed, astume välja tütarlaste ja naiste vägivaldse kohtlemise vastu. Ülemaailmne statistika näitab tütarlaste ja naiste vastu toimepandud vägivalla kasvu. Igasugune füüsiline, seksuaalne ja psühholoogiline vägivald ei sobi kokku piibelliku eetika ja kristliku moraaliga. Tütarlaste- ja naistevastane vägivald hõlmab endas perevägivalda, vägistamist, naiste suguorganite ümberlõikamist, tapmisi pere au säilitamise nimel ja muud väärkohtlemist. Samuti manipulatsiooni, naise vabaduse eitamist ja sellega kaasnevat vägivalda – kõige selle suhtes ütleb Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus: „Lõpetagem see kohe!”

Seitsmenda päeva adventistid usuvad, et Jumala näo järgi loodul on õigus väärikale ja isikut väärtustavale kohtlemisele. Sellest kõneleb ka fakt, et Jeesus suri iga üksikisiku eest, pakkudes igavest elu kõigile. Jeesuse maapealne elu oli täidetud kaastundega, mis on eeskujuks Tema järgijatele teistega suhtlemisel. Sarnane käitumine ei jäta ruumi vägivaldseks käitumiseks teiste pereliikmete suhtes ega toeta ka perekonnavälist vägivalda.

Piibli nõuanne kristlastele on suhtuda oma kehasse kui Jumala templisse. Tahtliku kahju tekitamine teisele isikule on Jumalale vastuvõetamatu ja seega patt. Seitsmenda päeva adventistid on pühendunud astuma välja tütarlaste ja naiste vastu suunatud vägivalla ohjeldamiseks ja selle lõpetamiseks. Me toetame kannatanuid ja ohvreid õpetamise, jutlustamise, piiblitundide ja toetusprogrammide kaudu.

Seitsmenda päeva adventistid loovad uusi sidemeid ja toetavad igasugust koostööd selles valdkonnas. Paljude hääl suudab päästa kümneid tuhandeid tütarlapsi ja naisi vägivallast ja kannatustest.

Seda seisukohavõttu kinnitavad järgmised piiblitekstid: Jh 3:16; 1Ms 1:26; Js 61:1-3; Ef 5:2-3; 1Jh 3:10, 15-18; 3Jh 1:2; 1Kr 3:16-17; 6:9; Rm 12:1-2.

Vaata ka seisukohavõttu laste kaitsest. 

See seisukoht võeti vastu Peakonverentsi Täitevkomitee poolt 23. juunil 2010 ja avaldati Peakonverentsi Atlanta sessioonil.

 

Jaga Facebookis
Info