Kirjaoskus

Seitsmenda päeva adventistide kogudus väärtustab naiste rolli koguduse missiooni täitmisel levitada evangeeliumi. Osa sellest missioonist hõlmab meid ümbritsevate inimeste füüsiliste, intellektuaalsete ja sotsiaalsete vajaduste täitmist, nagu Jeesus tegi, kui Ta maa peal elas.

Uuringud näitavad, et kuus peamist väljakutset kõigi inimolevuste elus on – naiste elus eriliselt: kirjaoskus, vaesus, kuritarvitamine, tervis, töötunnid ja -tingimused ja võimalus õppida ning õpetust saada. Et neid vajadusi paremini rahuldada, rajas adventkoguduse naisteteenistus 1995. aastal kirjaoskuse õpetamise toetusüksuse.

Suutmatus lugeda mõjutab inimese elu igast aspektist: võimu saavutamine, karjäärivõimalused, ligipääs tervishoiualasele informatsioonile ja isegi võimalus last korralikult kasvatada. Ilma lugemioskuseta avanevad vähesed võimalusteuksed.

Lugemaõpetamine loob arvutul hulgal võimalusi informeerida inimesi nende töövaliku osas, tervise, lapsevanemaks olemise ja abielu osas ning pakub õpetajale suurepärase võimaluse selle teenistuse kaudu inimeste elu mõjutada ning puudutada.

Adventistid tunnistavad, et on äärmiselt oluline jagada lugemise anni eluandvat mõju. Me usume, et võime lugeda Jumala Sõna – head uudist pääsemisest – ei peaks jääma valitute privileegiks. Me kinnitame, et igal mehel, naisel ja lapsel peab olema ligipääs Piibli innustavatele ja ülestõstvatele tõdedele.

See seisukoht võeti vastu ja hääletati Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse Peakonverentsi administratiivkomitee (ADCOM) poolt ja selle väljastas Peakonverentsi president Robert S. Foleknberg Peakonverentsi sessioonil Utrechtis Hollandis 1995. aasta juunis-juulis.

Jaga Facebookis
Info