Perekonna kinnituseks

Peresidemed on kõige lähedasemad, õrnemad ja pühitsetumad kõigi inimsuhete hulgast kogu maailmas. Jumal rajas perekonna kui soojade ja hoolitsevate suhete peamise allika, mida inimsüda igatseb.

Pereringis täidetakse olulisel määral sügavad ja püsivad vajadused kuulumise, armastuse ja läheduse järele. Jumal õnnistab perekonda ja soovib, et selle liikmed aitaksid üksteist täieliku küpsuse ning terviklikkuse saavutamisel. Kristlikus peres toetatakse ja kaitstakse iga pereliikme isiklikku väärtust ja väärikust austuse, võrdsuse, avatuse ja armastuse õhkkonnas. Selles lähedases ringis arenevad inimese kõige varasemad ja kauem kestvad hoiakud suhete osas ning seal antakse väärtusi edasi ühelt põlvkonnalt teisele.

Jumal soovib ka seda, et peresuhtes avalduks ilmutus Temast ja Tema teedest. Abielu, milles on ühte põimitud vastastikune armastus, austus, lähedus ja eluaegne pühendumine, peegeldab Kristuse ja Tema koguduse vahelise sideme armastust, pühadust, lähedust ja kestvust. Laste kasvatamine ja suunamine, millega vanemad tegelevad, ning järeltulijate armastav vastus tähelepanule, mida nende vastu üles näidatakse, peegeldab usklike kogemust Jumala lapsena. Jumala armu kaudu võib perekond olla võimas vahend selle liikmete juhtimiseks Kristuse juurde.

Patt on rikkunud Jumala ideaale abielu ja perekonna kohta. Lisaks on ühiskonna üha suurenev keerukus ja suhteid tabanud tohutu stress tekitanud tänapäeval paljudes peredes kriise. Tagajärgi võib näha eludes ja suhetes, mis on purunenud ja toimivad kehvasti ning mida iseloomustavad usaldamatus, konflikt, vaenulikkus ja võõrdumine. Paljud pereliikmed, sealhulgas vanemad ja vanavanemad, aga eriti naised ja lapsed, kannatavad perevägivalla all. Väärkohtlemine, nii emotsionaalne kui ka füüsiline, on jõudnud epideemilise ulatuseni. Lahutuste suurenev arv näitab abielusisese ebakõla ja puuduva õnne kõrget taset.

Perekonnad peavad kogema oma suhete uuendamist ja taastamist. See võib olla abiks hävitavate käitumisviiside ja praktikate muutmisel, mida esineb tänapäeval paljudes kodudes. Evangeeliumi väe abil suudavad pereliikmed tunnistada oma isiklikku patusust, aktsepteerida üksteise rikutust ning võtta vastu Kristuse lunastav tervistamine oma elus ja suhetes. Osa peresuhteid võib küll jääda ideaalist kaugele ja hävitavatest kogemustest ei ole võimalik täiesti taastuda, aga kus valitseb Kristuse armastus, seal edendab Tema Vaim ühtsust ja harmooniat, muutes niisugused kodud eluandva rõõmu kanaliteks ning väeks kirikus ja kogukonnas. 

Selle seisukoha avaldas peakonverentsi president Neal C. Wilson pärast nõupidamist Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse 16 asepresidendiga 5. juulil 1990 peakonverentsi koosolekul Indianapolises Indianas.

Jaga Facebookis
Info