Kliimamuutuse oht: Seisukoht industrialiseeritud maade valitsustele

Teadlased hoiatavad, et inimtegevusest põhjustatud atmosfääri järk-järgulisel soojeneminel on tõsised keskkonda mõjutavad tagajärjed. Kliima muutub, põhjustades rohkem torme, üleujutusi ja põuda.

Selleks, et hoida kliimamuutusi taluvuse piires, tuleb märkimisväärselt vähendada kasvuhoonegaaside, eriti süsinikdioksiidi (CO2), emissiooni. Industrialiseeritud riigid on selle peamine allikas, samas kui esimesed ohvrid on väiksed saareriigid ja madalad rannikualad. Vaatamata selgetele riskidele, on valitsused aeglased reageerima nendes küsimustes.

Seitsmenda Päeva Adventistide ülemaailmne kogukond nõuab, et valitsused kaaluksid võimalikke samme, mis on vajalikud ohu ära hoidmiseks:

  1. täites konsensusel põhinevat otsust, milleni jõuti Rio de Janeiro’s (1992.a toimunud Kliimamuutuse konvendil), stabiliseerida süsinikdioksiidi emissioon aastaks 2000 1990. aasta tasemeni;
  2. valmistada ette plaane edaspidiseks süsinikdioksiidi emissiooni vähendamiseks pärast aastat 2000 ja
  3. algatada jõulisemalt avaliku arvamuse debatte kliimamuutusest tulenevate riskide üle.

Kirjutades alla sellele avaldusele, tunnistavad seitsmenda päevade sdventistid lihtsa, tervikliku elustiili viljelemise kaitsmisest, kus inimesed teadlikult keelduvad harrastamast üksluiset ja ohjeldamatut tarbimist ning tootmise raiskamist. Nad kutsuvad üles suhtuma respektiga loodusesse, talitsema maailmavarade kasutamist ja üksikisikuid ümber hindama oma vajadusi.

Jaga Facebookis
Info