Seksuaalne käitumine

Jumal lõi oma piiramatus armastuses ja tarkuses inimkonna meesteks ja naisteks, pannes selliselt aluse pere- ja kodukesksele inimühiskonnale.

Saatana eesmärk on kõike head moonutada ja selliselt muuta parim halvimaks. Ühiskonna eemaldudes moraali ja usu alustest on arusaamine erinevatest sugupooltest väärastunud ja väärkohtlemise tulemusena muutnud ka suhtumist seksuaalsusesse. Mõjutatuna paljudest filmidest, teleprogrammidest, videoist ja trükistest on maailma arusaamine muutunud vastuvõtlikuks uutele häbiväärsetele ja ebamoraalsetele ilmingutele. See on kahjustanud ühiskonna algrakukest perekonda ja põhjustanud selle kokkuvarisemise. Tulemuseks on laste ja noorte ellusuhtumise tagasipöördumatu muutumine.

Kurjuse levik kujutab tõsist ja kasvavat ohtu kristliku kodu alustele. Igapäevane seksuaalne käitumine maailmas on eemaldunud Jumala algsest plaanist ja tunnustab abielurikkumist, abielueelset seksi ja muud seksuaalset ohjeldamatust . Abikaasade seksuaalne väärkohtlemine, laste seksuaalne ärakasutamine, igasugune sugukõlvatus, kaasa arvatud samasooliste suhe on tunnuseks Jumala algse plaani moonutamisest. Jumala tahe on selgelt väljendatud Piiblis kirjakohtades nagu 2Ms 20:14, 3Ms 18:22, 23, 29 ja 20:13; Mt 5:27, 28; 1Kr 6:9; 1Tm 1:10; Rm 1:20–32.

Kahjuks on need tekstid ja nende hoiatav sõnum tahaplaanile tõugatud ja selgelt eelistatud inimeste endi seiskohti, tekitades sellega segadust ja ebakindlust. Saatana plaan on olnud edukas. Ta on alati soovinud, et inimesed unustaksid Jumala kui Aadama ja Eeva looja, unustaksid ka selle, et Jumal on loonud inimese meheks ja naiseks (1Ms 1:24). Vaatamata Jumala Sõnas esitatud selgetele moraalinormidele on tänapäeva maailm tunnistamas samasugust moraalset kõlvatust nagu „Soodoma ja Gomorra päevil“ (ehk teine variant – nagu antiikmaailm omal ajal).

Piibel kirjeldab korduvalt antiikmaailmas valitsenud ohjeldamatut seksuaalsust kui vahendit ülima naudinguni jõudmiseks. Kristus tuli maailma kurjuse jõudude käest vabastama ning taastama Looja ja inimese vahelist suhet. Kuigi Aadam oli langenud ja saanud patu vangiks, saavad kõik need, kes Kristuse poole pöörduvad, täieliku andestuse ja võimaluse valida tee täieliku suhte taastamiseks Jumalaga. Jeesuse ohvri vastuvõtmine, avatus Püha Vaimu südantmuutvale väele ja koguduse toetav teenistus aitavad vabaneda pahedest ja patu teenimisest.

Jumala armu vastuvõtmine viib isiku elu muutmisele, uuele elule, mis „kaunistab kõiges Issanda õpetust“ nagu kirjutatud Tiituse 2:10. See kinnitab suhteid koguduses ja seob armusidemega ka neid liikmeid, kes on vääriti mõistnud ja moonutanud kristliku elu tõelisi põhimõtteid ja käitumisnorme.

Kogudus toetub siinkohal Pauluse muljetavaldavale sõnumile, mis edastati Tiitusele: „Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale pärisrahvaks, innukaks headele tegudele.” (Tt 2:11–14; vt ka Pt 3:11–14) MA

See seisukohavõtt võeti vastu Seitsmena Päeva Adventistide peakonverentsi aastakoosolekul 12.oktoobril 1987. aastal Washingtonis.

Jaga Facebookis
Info