Usuvabadus, evangelism ja proselütism

Seitsmenda päeva adventistid usuvad, et usuvabadus on on üks peamine inimõigus. Kristlastena on nad veendunud, et oma uskumuse levitamine pole mitte ainult õigus, vaid ka rõõmus vastutus, mis põhineb jumalikul mandaadil tunnistamisele.

Jumal on kutsunud kristlasi evangelismile – kuulutama häid sõnumeid päästmisest Kristuses (Mt 28:19,20). See on kristliku elu ja tunnistamise keskne tõde. Seega kristlased on misjonärid selle sõna kõige otsesemas tähenduses.

Adventistid on motiveeritud tahtlikust kuuletumisest Kristuse misjonikäsule ja siirast igatsusest näha iga inimest päästetuna pärimas igavese elu. Nad on motiveeritud ka teadmisest, et Kristuse tulek on väga lähedal. Elades ja töötades selleks, et täita suurt misjonikäsku, tunnistavad, jutlustavad ja teenivad seitsmenda päeva adventistid täna rohkem kui 200 riigis.

Usulevitamise kontekstis on tõusnud esile proselütismi probleem, kuna termin “proselütism” on defineeritud mitmel erineval moel ning üha enam antakse sellele sõnale halvustav kõvaltähendus, seostades terminit tagakiusamise ebaeetiliste vahenditega, kaasa arvatud jõu kasutamine. Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus mõistab selliste meetodite kasutamise ühehäälselt hukka. Me usume, et usku ja religiooni on õigel viisil võimalik levitada vaid siis, kui tõekspidamised on esitatud ja õpetatud alandlikult ning austusega ja kui kuulutaja elu on kooskõlas sõnumiga, mida ta kuulutab. Ainult selline tunnistus saab vaba, rõõmsa vastuvõtu osaliseks nende poolt, keda evangeliseeritakse.

Evangelisatsioon ja misjonitöö peab austama ja respekteerima kõikide inimeste eneseväärikust. Isikud, kes tegelevad teiste religioossete gruppidega, peavad olema tõepärased ja läbipaistvad. Tuleb vältida terminoloogiat, mis osutub kuidagi solvavaks teiste religioossete kogukondade suhtes. Valesid ja naeruvääristavaid avaldusi teiste religioonide kohta ei tohiks teha.

Pöördumine on vaimulik kogemus ja see ei tohiks mitte mingil juhul olla ühendatud ei annetuste ega mingisuguste materjaalsete peibutistega. Samas, kui õigus olla kaasatud humanitaartegevustesse peab olema täielikult tunnustatud, ei tohiks selliseid tegevusi kunagi ühendada evangelisatsiooniga viisil, mis ekspluateerib või kasutab ära vabatahtlikke inimesi, annetades neile finantsilisi või materiaalseid vahendeid selleks, et nad oma usku vahetaksid.

Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus on pühendunud ligimese teenimisele, jutlustades igavest evangeeliumi kõikidele hõimudele, suguharudele, keeltele ja rahvastele (Ilm 14:6).

See avaldus on kinnitatud Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse Peakonverentsi juhatuse (AdCom) poolt avaldamiseks Peakonverentsi töökoosolekul, mis toimus Torontos Kanadas 29. juunist kuni 9. juulini aastal 2000.

* proselütism - usu vahetamine

Jaga Facebookis
Info