Kodu ja perekond

Ühiskonna tervis ja jõukus on otseselt seotud selle koostisosade heaoluga – perekonna heaoluga. Täna, nagu arvatavasti ei kunagi varem, on perekond ohus. Ühiskonna arvamusliidrid mõistavad avalikult hukka modernse perekonnaelu lagunemise. Traditsiooniline kristlik konseptsioon abielust ühe mehe ja naise vahel on rünnaku all. Ajal, mil perekond on ohus, julgustab Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus iga perekonnaliiget tugevdama oma vaimulikku mõõdet ja perekondlikke suhteid vastastikuses armastuses, austuses, lugupidamises ja vastutuses.

Koguduse piibellik põhiuskumus 23 (terve tekst www.advent.ee) kirjeldab abielu suhet nii: „Vastastikune armastus, austus, lugupidamine ja kohusetunne moodustavad aluse sellele suhtele, mis peab peegeldama Kristuse ja Tema koguduse suhte armastussoojust, pühadust, lähedust ja kestvust. Kuigi mõned perekondlikud suhted võivad olla mitte kõige paremad, võivad abikaasad, kes pühendavad end täielikult teineteisele Kristuses, saavutada Püha Vaimu juhtimisel ja koguduse toetusel armastava ühtsuse. Jumal õnnistab perekonda ja soovib, et selle liikmed aitaksid üksteist täieliku küpsuse saavutamise teel. Vanemad peavad kasvatama oma lapsi armastama Issandat ja kuuletuma Temale. Oma eeskuju ja sõnaga peavad nad õpetama neile, et Kristus on armastav distsipliininõudja – alati õrn ja hoolitsev, soovides, et neist saaksid Tema ihu liikmed, kes moodustavad Jumala perekonna.”

Ellen G. White, üks koguduse rajajatest, ütleb: „Vanemate töö on aluseks kõigile teistele töödele. Ühiskond koosneb perekondadest ja on selline, milliseks perekonnapead selle muudavad. Südamest lähtub elu (Õp 4:23); ja ühiskonna, koguduse ja rahva süda on kodu. Ühiskonna heaolu, koguduse edukus ja rahva jõukus olnevad kodu mõjust.“  (The Ministry of Healing, lk 349).

See avalik seisukoht avaldati Peakonverentsi sessioonil 1985. aastal 27. juunil New Orleansis Louisianas Peakonverentsi president Neal C. Wilsoni poolt pärast konsultatsiooni Seitsmenda Päeva Adventistide ülemaailmse koguduse 16 asepresidendiga.
Jaga Facebookis
Info