Naiste roll koguduses

Seitsmenda päeva adventistid usuvad, et kõik inimesed, mehed ja naised on loodud võrdseteks, armastava Jumala näo järgi. Me usume, et nii mehed kui naised on kutsutud täitma olulist osa adventkoguduse missioonis: töötama koos inimkonna heaks. Siiski mõistame, et üle kogu maailma, nii arenenud riikides kui arengumaades takistavad ebasoodsad ühiskondlikud tingimused naistel sageli kasutada oma Jumalast saadud potentsiaali.

Seitsmenda Päeva Adventistide kogudus on uuringute käigus määratlenud mitu peamist probleemi, mis takistavad naistel anda osa ühiskonnale. Stress, keskkond ja suurenenud nõudmised on kasvatanud naiste terviseprobleeme. Vaesus ja raske töö ei võta naistelt mitte ainult võimalust nautida elu, vaid kahjustab ka nende füüsilist ja vaimulikku heaolu. Perevägivalda on ohvritel raske taluda.

Naistel on sarnaselt kõigi inimestega Jumalast antud eesõigused ja võimalused – õigus kirjaoskusele, haridusele, tervishoiule, otsustusõigusele ja vabadus vaimsest, füüsilisest ja seksuaalsest ärakasutamisest. Me tunnistame, et naised peavad omama suuremat rolli juhtimises ja otsustamises – nii koguduses kui ühiskonnas.
Me usume ka, et kogudus saab täita oma missiooni vaid siis, kui naised saavad kasutada oma täit potentsiaali.

See seisukoht võeti vastu Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse Peakonverentsi juhatuse poolt ja avaldati Robert S. Folkenbergi meeskonna poolt Utrechtis Hollandis 29.06-08.07.1995 toimunud Peakonverentsi töökoosolekul.

Jaga Facebookis
Info