Samasooliste liidud

Viimaste aastakümnete jooksul on Seitsmenda Päeva Adventistide kogudus tundnud vajadust selgelt väljendada oma seisukohti abielu, perekonna ja inimese seksuaalsuse osas. Need teemad on tänase ühiskonna tulipunktide keskmes. Seda, mida sajandite jooksul on peetud kristlikuks moraaliks abielus, peetakse nüüd üha enam ja enam küsitavaks ning mitte ainult sekulaarses ühiskonnas, vaid ka kristlikes kirikutes.

Abielu ja perekonna institutsioone rünnatakse ning neid üritatakse lammutada. Üha rohkem riike räägib samasooliste liitude teemadel, muutes selle seega ülemaailmseks probleemiks. Avalik arutelu on endaga kaasa toonud tugevaid emotsioone ning nende arengute tõttu sõnastab Seitsmenda Päeva Adventistide kogudus oma seisukoha.

Me kinnitame ilma igasuguse kõhkluseta oma pikaaegset seisukohta. Nii nagu Koguduse Põhiuskumustes seisab: „Jumal seadis abielu Eedenis ja Jeesus kinnitas, et see on armastavale kaaslusele rajanev eluaegne ühendus mehe ja naise vahel.“ Kuigi „patt on väärastanud Jumala ideaale perekonna ja abielu osas“, „on perekondlikud sidemed kõige lähedasemad, hellemad ja pühamad kõikidest inimsuhetest“ ja seega „perekonnad vajavad uuendamise ja taastamise kohemust oma suhetes“ (An Affirmation of Family, 1990). Jumal seadis „abielu kui lepingule tugineva liidu liitma kahte sugu füüsiliselt, emotsionaalselt ja vaimulikult, Pühakirja sõnade kohaselt 'üheks lihaks'“. „Monogaamne abieluliit mehe ja naise vahel on ... ainus moraalselt sobiv koht genitaalseks või muuks samalaadseks intiimseks seksuaalsuhteks.“ „Igasugune selle kõrge seisukoha madaldamine on taevase ideaali madaldamine“ (An Affirmation of Family, 1990).

Homoseksuaalsus on maailma tulnud patu poolt põhjustatud lõhutud ja korratute inimsuhete ilminguks. Kuigi kõik omavad langenud inimloomust, „usume samuti, et Jumala armu läbi ning usukogukonna toetuse kaudu võib iga inimene elada kooskõlas Jumala Sõna printsiipidega“ (Seitsmenda Päeva Adventistide seisukoht homoseksuaalsuse osas, 1999).

Me tunnistame, et kõik inimesed, sõltumata nende seksuaalsest sättumusest, on Jumala lapsed. Me ei vaata läbi sõrmede ühegi inimrühma pilkamisele või naeruvääristamisele ega lase kedagi taga kiusata. Kuid siiski on väga selge, et Jumala Sõna ei salli homoseksuaalset elustiili; samamoodi on käitunud kristlik kirik läbi oma 2000-aastase ajaloo. Seitsmenda Päeva Adventistid usuvad, et Piibli õpetused on ka tänapäeval kehtivad, olles asetatud inimese olemusse ja Jumala plaani abielu loomisel.

See seisukoht võeti vastu Peakonverentsi juhatuse koosolekul 9. märtsil 2004. aastal.

Jaga Facebookis
Info