Rassism

Rassism on tänapäevalgi üks levinumaid pahesid. See on uskumus, mille järgi grupeeritakse ja koheldakse teatud rasse kui alamaid ja seetõttu ka kui domineeritavaid ja diskrimineeritavaid.

Samas kui rassismi patt on ajastuid vana fenomen, mis põhineb ignorantsusel, hirmul, võõrdumusel ja uhkusel, on selle õelaimad väljendused aset leidnud meie päevil. Rassism ja ebamõistuspärane eelarvamus toimivad suletud ringina. Rassism on halvim juurdunud eelarvamus, mis iseloomusab patust inimest. Rassismi tagajärjed on tavaliselt väga lastavad, kuna see muutub väga kergesti täielikult institutsionaliseerituks ja legaliseerituks ning selle ekstreemsemad väljendusvormid on süstemaatiline tagakiusamine ja genotsiid.

Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus taunib rassismi kõigis selle vormides, kaasa arvatud poliitiline apartheidi poliitika, mis põhjustab segregatsiooni ja legaliseeritud diskriminatsiooni.

Seitsmenda Päeva Adventistid tahavad olla ustavad lepitusteenistusele kui Kristuse poolt kogudusele antud rollile. Ülemaalimse usukogukonnana soovib Sitsmenda Päeva Adventistide Kogudus tunnistada ja väljendada ühtsust ning armastust, mis ületab rassilised erinevused ja vähendab minevikust põhjustatud võõrdumust inimeste vahel.

Pühakiri õpetab selgelt, et iga inimene on loodud Jumala näo järgi, kes "on teinud ühestainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal" (Ap 17:26). Rassistlik diskrimineerimine on ligimese solvamine, kes on tehtud Jumala sarnaseks. Kristuses "ei ole juuti ega kreeklast" (Gl 3:28). Seepärast on rassism hereesia ja oma olemuselt üks ebajumala kummardamise vorme, kuna see piirab Jumala Isaks olemist, eitades kõikide inimeste vendlust ülendades ja eelistades üht rassi teistele.

Seitsmenda Päeva Adventistidest kristlastele on mõõdupuuks Piiblil põhinev fundamentaalne põhitõde nr 13: "Ühtsus Kristuse ihus". Siin on välja toodud: "Kristuses oleme me uus loodu; rassi, kultuuri, õpetatust ja rahvust puudutavad erinevused, samuti erinevused kõrgete ja madalate, rikaste ja vaeste, meeste ja naiste vahel ei tohi meid üksteisest lahutada. Me oleme kõik võrdsed Kristuses, kes on meid ühes Vaimus liitnud ühte osadusse Temaga ja üksteisega; me peame teenima ning saama teenitud erapooletult ja tingimusi esitamata."

Iga muu lähenemine hävitab Kristuse evangeeliumi.

Selle avaliku avalduse on esitanud Generaalkonverentsi president Neal C. Wilson peale konsulteerimist kuueteistkümne asepresidendiga Peakonverentsi sessioonil New Orleans´is Luisana osariigis 27. juunil 1985 aastal.

Jaga Facebookis
Info