Ülemaailmne vaesus

Vaesust esineb igas ühiskonnas. Vaesus jätab inimese ilma tema põhilistest õigustest. Nälg, meditsiinilise hoolekande ebapiisavus, puhta joogivee nappus, harimatus, töökohtade vähesus muudab inimese jõetuks, lootusetuks ja paneb ta ebavõrdesesse seisu võrreldes teistega. Iga päev sureb vaesuse tõttu rohkem kui 24 000 last.

Seitsmenda päeva adventistid usuvad, et igasugune tegevus, mis aitab vähendada vaesust ja sellega kaasnevat ebavõrdset kohtlemist, on osa meie kristlikust ühiskondlikust vastutusest. Piibel näitab meile, et Jumal on huvitatud vaestest. Samuti annab Jumal selged juhtnöörid, kuidas peaksid Tema järgijad käituma nende suhtes, kes ei ole ise võimelised enda eest hoolt kandma. Kõik inimesed on Jumala loodud ja Jumala õnnistuste saajad (Lk 6:20). Töötades vaeste heaks, järgime Jeesuse eeskuju ja õpetusi (Mt 25:35–38). Seitsmenda päeva adventistid astuvad vaimuliku kogukonnana välja vaeste õiguste kaitseks ja “kõnelevad nende eest, kes seda ise ei suuda” (Õp 31:8, NIV) ja on nende vastu, “kes tallavad jalge alla vaeste õigused” (Js 10:2, NIV). Meie Jumal kindlustab “vaestele õiguse” (Ps 140:2, NIV).

Nälja ja vaesuse vastu võitlemine on enam kui vaeste suhtes poolehoiu näitamine. See tähendab vaeste õiguste ausat kaitsmist avalikult, lähtudes ühiskonnas valisevatest normidest, samas austades ja rakendades inimõigusi. See tähendab vaesuse ja näljaga võitlemise programmides osalemist ja nende toetamist, inimeste elukvaliteedi tõstmist ja kindlustamist. Armastuse tegu on Jumalale pühendumise tunnus (Mi 6:8). Seitsmenda päeva adventistid kutsuvad üles elama tagasihoidlikult ja lihtsalt, tunnistades selliselt materialismi ja (tarbimis)kultuurilise mõjutuse vastu.

Seitsmenda päeva adventistid on liitunud ÜRO poolt juhitud projektiga “Millennium Development Goals”, mille eesmärgiks on 2015. aastaks vähendada vaesust maailmas kuni 50 protsenti. Veelgi enam, seitsmenda päeva adventistid teevad koostööd erinevate valitsustega, kodanike algatusrühmadega, mis nii kohalikul kui ülemaailmsel tasemel osalevad Jumala töös, toetades võrdõiguslikku suhtumist inimestesse meie mõranevas maailmas.

Jeesuse järgijatena toetab meid selles töös Jumala nägemuse läbi antud tõotus uuest maast, kus ei ole enam rõhumist, vaesust ega ebavõrdust. Seitsmenda päeva adventiste on kutsutud üles elama ustavalt Jumala riigi ootamises, astudes vaesuse vastu välja juba siin ja praegu. 

See seisukoht võeti vastu Peakonverentsi Täitevkomitees 23. juunil 2010 ja avaldati Peakonverentsi istungil Atlantas.

Jaga Facebookis
Info